Lp.

Tematyka spotkań

Prowadzący

Termin spotkań

1

Rozpoczęcie roku – kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym2017/2018
Aktualizacja przepisów prawnych.
Koncepcja uczenia się zawarta w podstawie programowej

Jolanta Leśniak
Sabina Furgoł

6 września 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

2

Spotkanie z j.s.t. i dyrektorami szkół – oficjalne rozpoczęcie nowego roku pracy:

"Wspomaganie rozwoju szkoły i koncepcja wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli"

Jolanta Leśniak
Sabina Furgoł

11 października 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po nowemu – analiza rozporządzenia

Zespół doradców metodycznych

8 listopada 2017 r.
w godz. 9:00 – 12:00

4

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Anna Król

10 stycznia 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

5

Style uczenia się – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Agnieszka Książek

14 lutego 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

6

Konferencja "Siła jest Kobietą"

ROM-E Metis w Katowicach

8 marca 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

7

Gra planszowa

Robert Gierek

4 kwietnia 2018 r.
w godz. 9:00 – 12:00

8

Jak przekuć indywidualny wzorzec myślenia dziecka w sukces w szkole i życiu

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

9 maja 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

9

Spotkanie z j.s.t. i dyrektorami szkół – podsumowanie pracy doradców

Jolanta Leśniak

6 czerwca 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Koordynator:

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 21 lutego 2018
Zarchiwizowano 6 czerwca 2018
Wróć