Zapraszamy na warsztaty Gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacji.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, świetlicy, wychowawców, pedagogów.

Termin spotkania: 7 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Gry i zabawy matematyczne ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Zabawa matematyczna zachęca do myślenia i bywa czasem dla dzieci kluczem do zrozumienia trudnych zagadnień. Gra zaś, stanowi odmianę wyżej wspomnianej zabawy i polega na przestrzeganiu ściśle określonych zasad. Służy to poszanowaniu norm oraz przyzwyczaja do zwycięstw czy porażek. Wykorzystanie gier i zabaw jest oczywiście jedną z metod kształtowania u dzieci/ uczniów pozytywnego nastawienia do uczenia się matematyki, które to nastawienie jest nieodzownym elementem osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie, nie tylko w szkole, ale i w życiu.

Opis szkolenia

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat gier i zabaw matematycznych,
  • poznać sposoby kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej,
  • poznać nowe możliwości uatrakcyjniania zajęć matematycznych,
  • wzbogacić swój warsztat pracy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • potrafi właściwie dobrać grę lub zabawę matematyczną do możliwości intelektualnych dziecka,
  • zna nowe sposoby uatrakcyjniania zajęć matematycznych,
  • wie, jak pomóc dziecku poradzić sobie z porażką i wygraną, radzić ze stresem,
  • potrafi czerpać radość z grania w gry matematyczne na warsztatach.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 31 maja 2018 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 6 kwietnia 2018
Zarchiwizowano 7 czerwca 2018
Wróć