Logo: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną...

 

Zapraszamy do udziału w cyklu zajęć Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce.

 

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, asystentów osób niepełnosprawnych.

Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym zmierza ku budowaniu tożsamości ucznia, rozwijaniu jego autonomii i poczucia godności. Ma na celu wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na udział w życiu społecznym, oczywiście na miarę jego możliwości.

Metody przygotowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do funkcjonowania na dobrym poziomie w zmieniającej się rzeczywistości będą prezentowane na kolejnych spotkaniach warsztatowo-seminaryjnych, których celem jest:

  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Kod

Tematyka

Termin

53D/I

Cele i zadania szkoły w stosunku do ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – teoria i rzeczywistość

8 listopada 2017 r.
11 grudnia 2017 r.
w godz. 15:00 – 19:00

53D/II

Edukacja bazalna – jak wspierać w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, stymulacja bazalna

11 grudnia 2017 r.
26 lutego 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

53D/III

Rozwój kompetencji społecznych u ucznia niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

26 lutego 2018 r.
23 kwietnia 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

53D/IV

Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – formy, treści, metody nauczania

23 kwietnia 2018 r.
4 czerwca 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

53D/V

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

4 czerwca 2018 r.
8 listopada 2017 r.
w godz. 15:00 – 19:00

 

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch

 

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń (wówczas uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego) lub pojedyncze warsztaty.

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 53D/V

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 1 listopada 2017 r.

 

Szkolenie 53D/I

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 4 grudnia 2017 r.

 

Szkolenie 53D/II

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 19 lutego 2018 r.

 

Szkolenie 53D/III

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 16 kwietnia 2018 r.

 

Szkolenie 53D/IV

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 28 maja 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anita Wieloch:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 16 września 2017
Zmieniono 10 listopada 2017
Zarchiwizowano 4 czerwca 2018
Wróć