Logo: Dziecko ze spektrum autyzmu

 

Zapraszamy do udziału w cyklu zajęć Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, asystentów osób niepełnosprawnych.

Co robić, aby zrozumieć ucznia ze spektrum autyzmu? Co powoduje, że nasz podopieczny wpada w gniew, nie słucha, co się do niego mówi, rysuje "swoje" mapy? Przyjdź, sprawdź, jak można dotrzeć do dziecka ze spektrum autyzmu, jak mu pomóc, żeby na miarę swoich możliwości jak najlepiej "spisywało się" w roli ucznia.

Odpowiedzi na powyższe i inne pytania uzyskacie państwo na kolejnych spotkaniach warsztatowo-seminaryjnych, których celem jest:

  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • wyposażenie nauczycieli w "zestaw praktycznych wskazówek" do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z klasą.

Kod

Tematyka

Termin

52D/I

Zaburzenia u osób ze spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, wsparcie

25 października 2017 r.
w godz. 15:00 – 19:00

52D/II

Przetwarzanie sensoryczne u dziecka ze spektrum autyzmu

22 listopada 2017 r.
w godz. 15:00 – 19:00

52D/III

Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej – strategie postępowania

17 stycznia 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

52D/IV

Świat społeczny wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu – rozwijanie kompetencji społecznych

21 marca 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

52D/V

Współpraca z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu i innymi rodzicami w klasie

9 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 19:00

 

Miejsce zajęć: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch

Zajęcia adresowane jest dla osób pragnących:

  • zrozumieć świat dziecka ze spektrum autyzmu,
  • pomóc dziecku rozwijać kompetencje społeczne,
  • współdziałać z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy prowadzi do:

  • przewidywania zachowań ucznia z autyzmem,
  • eliminacji zachowań niepożądanych u ucznia z autyzmem i kształtowania zachowań akceptowanych społecznie,
  • odczuwania satysfakcji ze spójnego postępowania: nauczyciel – rodzice – specjaliści

 

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń (wówczas uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego) lub pojedyncze warsztaty.

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 52D/I

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 18 października 2017 r.

 

Szkolenie 52D/II

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 15 listopada 2017 r.

 

Szkolenie 52D/III

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 10 stycznia 2018 r.

 

Szkolenie 52D/IV

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 14 marca 2018 r.

 

Szkolenie 52D/V

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 2 maja 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anita Wieloch:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 16 września 2017
Zarchiwizowano 9 maja 2018
Wróć