Logo: Podstawy terapii rodzin

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników ubiegłorocznej szkolenia Podstawy terapii rodzin cz. I proponujemy w bieżącym roku szkolnym rozszerzenie tematyki poruszanej na w/w. kursie. Zawartość merytoryczna szkolenia Podstawy terapii rodzin cz. II w dużym stopniu zawiera sugestie i propozycje zgłaszane przez absolwentów edycji pierwszej. W związku z tym, poniżej opisana propozycja kierowana jest w sposób szczególny do osób, które ukończyły kurs ubiegłoroczny, ale również i do innych zainteresowanych, którzy dysponują podstawową wiedzą i doświadczeniem praktycznym w pracy z rodzinami, zdobywanymi w innych miejscach.

 

Spotkania będą się odbywały 1 raz w miesiącu. Na pierwsze spotkanie zapraszamy Państwa 18 października 2017 r.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy placówek edukacyjnych.

Prowadząca: Krystyna Pęczkowska

Cel:

  • poszerzenie kompetencji uczestników dotyczących pracy z rodziną na różnych poziomach funkcjonowania systemu,
  • poszerzenie umiejętności w zakresie podejmowania specyficznych strategii,
  • pracy w zależności od zgłaszanych problemów rodzinnych i ich kontekstu,
  • wzrost umiejętności praktycznych na podstawie analizy przypadków zgłaszanych przez uczestników.

Tematyka:

  1. Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy.
  2. Praca z parą – podstawowe założenia, diagnoza pary.
  3. Strategie pracy z rodziną przeżywającą specyficzne trudności (zdrada, przemoc).
  4. Interwencja kryzysowa w rodzinie, podstawowe założenia.
  5. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dziecka i adolescenta.
  6. Kończenie procesu terapii, analiza przypadku.

 

Terminy spotkań: 18 października, 22 listopada 2017 r., 10 stycznia, 21 lutego, 14 marca i 18 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30

Miejsce spotkań: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 250 zł

85 zł – płatne do 15 listopada 2017 r. oraz
165 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Łęcka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 16 września 2017
Zarchiwizowano 18 października 2017
Wróć