Logo: Ja na rynku pracy...

 

Zapraszamy na dwudniowy cykl warsztatów dla doradców zawodowych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który organizujemy w tym roku pod hasłem "Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje".

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do szkolnych doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego ale również psychologów i pedagogów szkolnych, którzy podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Harmonogram warsztatów:

KodTerminTematProwadzący
18 października 2017 r.
86D/I

18 października 2017 r.
w godz. 9:15 – 11:45

Diagnoza i rozwój mocnych stron, przydatnych w poszukiwaniu pracy

Magdalena Wrzecion

WUP w Katowicach

86D/II

18 października 2017 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Zatrudnienie czy samozatrudnienie – jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy

Aleksandra Ćwiklińska,
Magdalena Miszczak

WUP w Katowicach

86D/III

18 października 2017 r.
w godz. 14:45 – 17:15

Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów a sukces na rynku pracy

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

ROM-E Metis

86D/IV

18 października 2017 r.
w godz. 14:45 – 17:15

Kreowanie wizerunku zawodowego

Beata Cielecka

ROM-E Metis

19 października 2017 r.
86D/V

19 października 2017 r.
w godz. 9:15 – 11:45

Talent – Kompetencje – Sukces

Monika Łyżwińska,
Jolanta Buchta

WUP w Katowicach

86D/VI

19 października 2017 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Uczeń wysokofunkcjonujący ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w roli zawodowej

Anita Wieloch

ROM-E Metis

86D/VII

19 października 2017 r.
w godz. 12:00 – 14:00

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery

Sebastian Koczy

ROM-E Metis

86D/VIII

19 października 2017 r.
w godz. 14:45 – 17:15

Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego

Ewa Kustwan-Mróz

ROM-E Metis

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie diagnozowania potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów,
  • rozwijać kompetencje doradcze,
  • wykorzystywać TIK w pracy doradczej,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych,
  • poszerzyć wiedzę na temat wsparcia dla absolwentów na rynku pracy w tym wykorzystania środków z EFS.

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 86D/I

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 11 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/II

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 11 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/III

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 11 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/IV

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 11 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/V

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 12 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/VI

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 12 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/VII

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 12 października 2017 r.

 

Szkolenie 86D/VIII

Koszt udziału: 15 zł

Termin płatności: 12 października 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 16 września 2017
Zarchiwizowano 20 października 2017
Wróć