Zapraszamy na cykl spotkań seminaryjno-warsztatowych dla doradców zawodowych: Akademia szkolnego doradcy zawodowego.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do szkolnych doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego ale również psychologów i pedagogów szkolnych, którzy podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Terminy spotkań:

KodTerminTematProwadzący
83D/I

21 listopada 2017 r.
12 grudnia 2017 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Kreowanie wizerunku zawodowego

Grupa 83D/I została połączona z grupą 83D/II.

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane! Zapraszamy na pozostałe szkolenia w ramach "Akademii doradcy zawodowego".

Beata Cielecka

83D/II

12 grudnia 2017 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Kreowanie wizerunku zawodowego. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane! Zapraszamy na pozostałe szkolenia w ramach "Akademii doradcy zawodowego".

Sebastian Koczy

83D/III

23 stycznia 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Niepełnosprawni na rynku pracy

Anna Wandzel

83D/IV

13 lutego 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego

Ewa Kustwan-Mróz

83D/V

27 lutego 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Uczeń wysokofunkcjonujący ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w roli zawodowej

Anita Wieloch

83D/IX

20 marca 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Możliwości wsparcia dla absolwentów i osób pragnących się przekwalifikować lub uzupełnić kwalifikacje

Specjalista Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

83D/VI

10 kwietnia 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Sztuka motywowania a wykorzystanie potencjału posiadanego przez uczniów

Sonia Gogulla

83D/VII

24 kwietnia 2018 r.
8 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Wymagania i przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu

Katarzyna Brukało

83D/X

28 maja 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Wstęp do przedsiębiorczości z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej

Miejsce zajęć: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30

Specjaliści Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

83D/VIII

5 czerwca 2018 r.
12 czerwca 2018 r.
w godz. 15:00 – 18:30

Co nowego w doradztwie zawodowym w roku szkolnym 2018/19?

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

Terminy kolejnych spotkań już wkrótce!

Miejsce zajęć I - IX: ROM-E Metis w Katowicach

Miejsce zajęć X: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30

 

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie diagnozowania potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów,
  • rozwijać kompetencje doradcze,
  • wykorzystywać TIK w pracy doradczej,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych,
  • dokonać diagnozy istniejącego szkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • planować system działań w zakresie doradztwa zawodowego stosownie do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
  • poszerzyć wiedzę w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wymagań i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • poszerzyć wiedzę na temat wsparcia dla absolwentów na rynku pracy w tym wykorzystania środków z EFS.

 

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Szkolenie 83D/II

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 5 grudnia 2017 r.

 

Szkolenie 83D/III

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 16 stycznia 2018 r.

 

Szkolenie 83D/IV

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 6 lutego 2018 r.

 

Szkolenie 83D/V

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 20 lutego 2018 r.

 

Szkolenie 83D/IX

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 13 marca 2018 r.

 

Szkolenie 83D/VI

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 3 kwietnia 2018 r.

 

Szkolenie 83D/VII

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 1 maja 2018 r.

 

Szkolenie 83D/X

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 21 maja 2018 r.

 

Szkolenie 83D/VIII

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 5 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 16 września 2017
Zmieniono 7 czerwca 2018
Zarchiwizowano 12 czerwca 2018
Wróć