Jak zmieniając nastawienie skuteczniej motywować uczniów?
Jak sprawić, żeby porażka zachęcała do wysiłków?
Jak zwiększać ilość połączeń neuronalnych a zatem i potencjał ucznia?

W oparciu o najnowsze doniesienia naukowe z obszaru neuroplastyczności, efektywnego motywowania i psychologii sukcesu, profesor Zimbardo stworzył kolejny zestaw narzędzi do pracy z młodzieżą w ramach Projektu Heroicznej Wyobraźni – Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

 

Zapraszamy zatem na szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni w zakresie modułu II, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i otrzymanych materiałów HIP.

 

Szkolenie składa się z 3 warsztatowych spotkań, w sumie – 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • nastawienie rozwojowe i jego rola w motywowaniu,
  • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji,
  • informacje zwrotne kształtujące nastawienie rozwojowe,
  • elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą),
  • wizja implementacji programu w macierzystej placówce.

 

Miejsce szkolenia: Katowice (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) – w dniach: 9, 16 i 23 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30.

Koszt szkolenia wynosi: 210 zł (cena zawiera koszt uzyskania certyfikatu dla uczestnika)

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł

Termin płatności: 2 listopada 2017 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 16 września 2017
Zarchiwizowano 9 listopada 2017
Wróć