Logo: Weekendowa akademia wychowawcy klasy

 

Zapraszamy na spotkania grupy warsztatowej: Weekendowa akademia wychowawcy klasy.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są przede wszystkim do wychowawców ale również do nauczycieli, pedagogów szkolnych, którzy chcieliby doskonalić umiejętności wychowawcze.

Termin spotkania: 25 listopada, 9 grudnia 2017 r., 24 lutego, 24 marca, 14 kwietnia, 12 maja i 16 czerwca 2018 r. w godz. 9:30 – 14:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

 • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
 • lepiej diagnozować potrzeby grupy oraz integrować swoich uczniów,
 • rozwijać umiejętności społeczne i osobiste własne oraz swoich uczniów,
 • rozwijać potencjał twórczy swój i uczniów,
 • doskonalić umiejętności w zakresie satysfakcjonującego komunikowania się z rodzicami,
 • poznać metody i narzędzia ułatwiające wspieranie wychowanków w rozwoju,
 • oswoić trudne zachowania uczniów w swojej klasie,
 • zminimalizować stres w swojej pracy i lepiej zadbać o regenerację sił.

 

Bycie wychowawcą jest zadaniem niełatwym. Często angażujemy się w opiekę nad dziećmi inwestując swój czas, energię, emocje a co za tym idzie, często również zdrowie. Efekty nie zawsze są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jednak praca z dziećmi może też przynosić wiele satysfakcji z obserwowania jak uczą się, rozwijają i przygotowują do dorosłego życia. Od naszych wychowanków możemy się wiele uczyć i czerpać z ich młodzieńczej energii. Możemy naszym uczniom pomóc stworzyć grupę, w której będą przebywać z przyjemnością i uczyć się od siebie nawzajem w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Jak zatem lepiej sobie radzić, ponosić mniejsze koszty własne i czerpać satysfakcję z własnej pracy? Jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych? Odpowiedzi na te i, mamy nadzieję, jeszcze wiele innych pytań postaramy się wspólnie z Państwem znaleźć w czasie naszych sobotnich spotkań. Serdecznie zapraszamy!

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

60 zł – płatne do 18 listopada 2017 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
e-mail:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 7 września 2017
Zmieniono 9 czerwca 2018
Zarchiwizowano 12 maja 2018
Wróć