Logo: Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie

 

"Przywództwo jest tym aspektem zarządzania, który pozwala menedżerowi przekonywać innych,
by entuzjastycznie dążyli do określonych celów"

(Lester R. Bittel)

 

Nowoczesny Dyrektor – Nowoczesne Zarządzanie

 

Zapraszamy Dyrektorów, Wicedyrektorów oraz przyszłych Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zainteresowanych rozwojem własnym i rozwojem swojego warsztatu zarządzania do udziału w kursie doskonalącym.

Oferujemy Państwu pięć spotkań, dających możliwość pogłębienia, rozszerzenia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania. Dyrektor Nowoczesnej szkoły powinien być także Nowoczesnym Menadżerem, którego placówka to organizacja ucząca się.

 

Miejsce szkolenia: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

Program kursu doskonalącego:

 1. Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej
  28 września 2017 r. w godz.  11:00 – 15:00
  Sabina Furgoł
 2. Budowanie organizacji uczącej się
  12 października 2017 r. w godz.  11:00 – 15:00
  Bożena Bucka
 3. Autoprezentacja i reprezentacja placówki na zewnątrz (kontakt z mediami)
  23 listopada 2017 r. w godz.  11:00 – 15:00
  Bożena Bucka i Beata Cielecka
 4. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela
  11 stycznia 2018 r. w godz.  11:00 – 15:00
  Tomasz Wojtasik
 5. Kompetencje dyrektora – coacha
  22 lutego 2018 r. w godz.  11:00 – 15:00
  Mirosława Bochner

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 23 września 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 7 września 2017
Zarchiwizowano 28 września 2017
Wróć