Logo: Myśli suicydalne, próby samobójcze

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej "Myśli suicydalne, próby samobójcze".

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów i psychologów, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Konferencja jest organizowana w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020.

 

Organizatorzy planują cztery edycje tego projektu – do wyboru: Katowice, Rybnik, Częstochowa, Bielsko-Biała.

 

W ostatnich czasach obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, włącznie z sięganiem po ostateczne i nieodwracalne w skutkach akty samobójczej śmierci. W znaczący sposób maleje wśród młodego pokolenia poczucie dobrostanu, pomimo rosnących udogodnień cywilizacyjnych.

Mając na względzie wagę problemu, planuje się zorganizowanie czterech regionalnych konferencji, podczas, których poruszana będzie zarówno problematyka prób samobójczych i myśli suicydalnych, jak również korekcyjnego wpływu na zdrowie psychiczne podopiecznych.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

 

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

Wojewódzka Konferencja "Myśli suicydalne, próby samobójcze"
Katowice, 10 października 2017 r.

Regionalna Konferencja "Myśli suicydalne, próby samobójcze"
Rybnik, 11 października 2017 r.

Regionalna Konferencja "Myśli suicydalne, próby samobójcze"
Częstochowa, 18 października 2017 r.

Regionalna Konferencja "Myśli suicydalne, próby samobójcze"
Bielsko-Biała, 24 października 2017 r.

 

Wśród uczestników konferencji rozprowadzony zostanie, wyprodukowany na potrzeby prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej, film pt.: "Myśli suicydalne, próby samobójcze".

Film może być ważną wskazówką edukacyjną dla nauczycieli i rodziców poszukujących informacji w powyższym obszarze. Zawiera informacje o diagnozie tych zjawisk, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą występować tego typu problemy.

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 7 września 2017
Zarchiwizowano 24 października 2017
Wróć