Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Pierwsze lata pracy dyrektora to trudny okres, kiedy trzeba się zmierzyć z nowymi wyzwaniami oraz zmianami związanymi z zarządzaniem szkołą/placówką. Aby pomóc Państwu w realizacji zadań lidera i wykorzystaniu potencjału menadżerskiego a także w pokonaniu pojawiających się trudności, zapraszam w nowym roku szkolnym wszystkich Dyrektorów pierwszej kadencji na cykl seminariów w ramach "Szkoły w Sieci"

Uwaga!
Zapraszam również absolwentów kursu zarządzania oświatą zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzania szkołą/placówką i przygotowujących się do objęcia stanowiska dyrektora.

 

Poniżej proponujemy tematy seminariów oraz ich terminy.

Oczywiście tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy.

 

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 200 zł

Termin płatności: 29 września 2017 r.

 

Terminy seminarium

Dyrektorzy Pierwszej Kadencji (1DB/III)

6 października 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Nowe przepisy prawne – statut szkoły/placówki, dokument organizujący pracę

prowadzący: Ewa Jakubowska

Doradztwo zawodowe – informacje

Prowadzący: Sebastian Koczy

10 listopada 2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Podstawa programowa – nadzór pedagogiczny dyrektora nad jej realizacją

Prowadzący: Sabina Furgoł

12 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Prowadzący: Anita Wieloch, Jolanta Leśniak

16 marca 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zmian – sprawy kadrowe

Prowadzący: Anna Król

13 kwietnia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Niewerbalne metody komunikacji, Autoprezentacja

Prowadzący: Bożena Bucka

11 maja 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Radzenie sobie ze stresem

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

czerwiec 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

termin do uzgodnienia

Temat do uzgodnienia w zależności od potrzeb

 

Osoba do kontaktu:

Jolanta Leśniak
tel: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 30 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 6 października 2017
Wróć