Logo: Psychologiczna grupa wsparcia...

 

Szanowni Państwo!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611), które weszło w życie 1 września 2017 r., w charakterystyce wymagania pierwszego określa: "Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych", jak również "Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy".

 

W nawiązaniu do tego zapisu proponujemy Państwu w roku szkolnym 2017/2018 nową formę doskonalenia zawodowego:

"Psychologiczna grupa wsparcia/ superwizja działań wychowawczych dla nauczycieli pracujących w jednym oddziale"

 

Forma ta polega na regularnych (1 raz w miesiącu) spotkaniach grona nauczycieli, pracujących w jednym oddziale, mających na celu analizę skuteczności oddziaływań wychowawczych stosowanych w pracy z daną klasą.

Istotną częścią tej formy doskonalenia jest ulepszanie komunikacji pomiędzy nauczycielami, pracującymi w jednym oddziale, tak, aby stworzyć warunki efektywnej współpracy i bazę do wymiany doświadczeń, dotyczących indywidualnych strategii działań i metod pracy z daną klasą.

Jest to także nieodzowny warunek, umożliwiający zespołom rzetelną i pogłębioną analizę trudności, na jakie natrafiają w pracy z klasą, znajdywanie optymalnych rozwiązań i monitorowanie podejmowanych działań. To także grunt do refleksji nad indywidualnymi sposobami pracy i wiążącymi się z tym kosztami psychologicznymi.

Ta forma doskonalenia zawodowego zakłada dobrowolność uczestników, cykliczność spotkań i poufność w kwestiach osobistych trudności zawodowych. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że jest to jedna z najbardziej efektywnych form doskonalenia zawodowego umiejętności skutecznej pracy z grupami.

Zapraszamy zatem do współpracy zmotywowane grupy, chcące wspólnie doskonalić swój warsztat pracy wychowawczej.

 

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Adresat: zmotywowani nauczyciele pracujący w jednym oddziale.

Minimalny czas trwania szkolenia: 1 semestr albo 1 rok szkolny.

Częstotliwość spotkań: 1 raz w miesiącu (spotkanie trwa 3 - 5 godzin dydaktycznych, w zależności od liczebności grupy).

Miejsce realizacji: u zamawiającego szkolenie / na życzenie zamawiającego: w ROM-E Metis w Katowicach.

Koszt szkolenia: podlega negocjacji w zależności od liczby uczestników i spotkań

Termin realizacji: od listopada 2017 r.

Podjęcie współpracy z nauczycielami z danego oddziału poprzedzone jest spotkaniem informacyjnym.

 

Grupy zainteresowane uczestnictwem w tej formie doskonalenia, prosimy o:

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy

Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 149
e-mail: /

Opublikowano 30 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 29 czerwca 2018
Wróć