Logo: Ćwiczenia dla głowy, duszy i ciała...

Tutaj (...) trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu.
Lewis Carroll Alicja po drugiej stronie lustra

Zapraszamy na kurs doskonalący ZMIANA – SZANSA – ROZWÓJ. Ćwiczenia dla głowy, duszy i ciała...

 

Wszystko wokół nas nieustannie się zmienia – pogoda, pory roku, liczba świeczek na urodzinowym torcie... Niektórych zmian nie zauważamy, innych wyczekujemy z niecierpliwością. Jedne nas cieszą, inne budzą niepokój... Na wszystkie reaguje nasz umysł i ciało. Jak radzimy sobie ze zmianami? W jaki sposób wpływają na nasze myśli i działania? Jak na nie reaguje nasze ciało? Czy zmiana jawi nam się jako kryzys czy jako szansa?

Kryzys to zaproszenie do zmiany. Zmiana to szansa na rozwój.

W czasie kursu doskonalącego poznamy metody pracy zarówno z głową (zmiana perspektywy, proaktywność) jak i ciałem (relaksacja, odpoczynek). Zmiana perspektywy ukazuje nowe możliwości. Relaksacja wzmacnia system immunologiczny, redukuje psychologiczne i fizjologiczne efekty stresu. Ponadto, poprawia koncentrację, uwagę i myślenie twórcze.

 

Adresaci szkolenia: nauczyciele, w szczególności ci, którzy:

 • chcą zrobić coś dla siebie i swojego rozwoju,
 • czują się wypaleni zawodowo, zestresowani, zagubieni, zniechęceni czy po prostu zmęczeni,
 • pragną wzmocnić (lub odzyskać) poczucie kontroli i radość życia.

Cele:

 • wzmocnienie samooceny,
 • zmiana perspektywy odbioru zmiany z zagrożenia na szansę,
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi krytycznego myślenia w procesie planowania i wdrażania zmiany.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu:

 • zmiana perspektywy myślenia o zmianie (zmiana jako szansa rozwoju),
 • zmiana postawy z reaktywnej na proaktywną,
 • poznanie ćwiczeń i technik relaksacyjnych,
 • poznanie i doskonalenie metod zarządzania stresem.

 

Terminy spotkań:

 • 18 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Od kryzysu do szansy – prowadzący: Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
 • 25 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Praca z ciałem i umysłem – ćwiczenia relaksacyjne i redukujące stres – część I – prowadząca Tatiana Rupik
 • 9 grudnia 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Moc jest w Tobie – prowadzące: Anna Dzięgiel, Sonia Gogulla
 • 13 stycznia 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Praca z ciałem i umysłem – ćwiczenia relaksacyjne i redukujące stres – część II – prowadząca Tatiana Rupik
 • 17 lutego 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Zmieniając punkt widzenia – prowadzące: Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
 • 17 marca 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Praca z ciałem i umysłem – ćwiczenia relaksacyjne i redukujące stres – część III – prowadząca Tatiana Rupik
 • 7 kwietnia 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
  Zobacz szansę – zaplanuj zmianę – prowadzący: Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik

 

Na zajęcia pt. Praca z ciałem i umysłem – techniki relaksacyjne i ćwiczenia redukujące stres prosimy zabrać wygodny strój sportowy (np. dres) i ewentualnie skarpetki (dla osób, które nie lubią lub nie chcą ćwiczyć boso).

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 140 zł (słownie: sto czterdzieści), w cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje matę do ćwiczeń

Termin płatności:

Pierwszą ratę w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt) należy wpłacić do dnia 13 listopada 2017 r.
Drugą ratę w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt) należy wpłacić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 140 zł

70 zł – płatne do 13 listopada 2017 r. oraz
70 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 18 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 18 listopada 2017
Wróć