Logo: Granty

 

Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r.

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Obszar: Rybnik

Liczba uczestników: 4 grupy po 25 osób

Liczba godzin: 10

Prowadzący: Tomasz Wojtasik, Grażyna Skirmuntt, Ewa Kustwan-Mróz, Aleksandra Kruszyńska

Kod

Termin

Miejsce

1SG/I/1

28 sierpnia 2017 r.
w godz. 9:00 – 17:00

Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul. Główna 42

1SG/I/2

28 sierpnia 2017 r.
w godz. 9:00 – 17:00

Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, ul. Główna 42

1SG/I/3

22 września 2017 r.
w godz. 11:00 – 19:30

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4

1SG/I/4

22 września 2017 r.
w godz. 11:00 – 19:30

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4

 

Zasady rekrutacji:

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy:

 1. Dostarczyć aktualne zaświadczenie dyrektora potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w postaci:
  skanu na adres
  lub faksem na numer 32 209 53 13
  najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a oryginał zaświadczenia zabrać ze sobą i oddać osobie prowadzącej szkolenie.
   
  Pobierz wzór zaświadczenia na 1SG/I... (25.5 KB)
   
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia online na wybrane szkolenie z listy "Warunki uczestnictwa".

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 1SG/I/1

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 1SG/I/2

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 1SG/I/3

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 1SG/I/4

Udział jest nieodpłatny.

 

Koordynator: Aleksandra Kruszyńska

Opublikowano 11 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 22 września 2017
Wróć