Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zapraszają do udziału w VII Konferencji Regionalnej Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł, która odbędzie się
20 września 2017 r. (środa) w godz. 12:30 – 16:30 pod tytułem

Ojczyznę kochać i szanować trzeba – jak nauczać Jasia, żeby Jan wiedział.

 

Miejsce: Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego, Katowice, ul. Dąbrowskiego 23

 

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i wszystkich zainteresowanych.

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w 7 edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej tematyce szeroko rozumianego patriotyzmu oraz wzmacniania wychowawczej roli szkoły.

W dzisiejszych realiach patriotyzm przejawia się w szacunku dla praw i zasad, które porządkują i umożliwiają życie społeczne oraz aktywnym działaniu na rzecz tego społeczeństwa w najbliższym otoczeniu.

Czy wartości narodowe i patriotyczne kryją w sobie potencjał mobilizacyjny i mogą przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli?

Podczas konferencji zastanowimy się jakiej historii potrzebują Polacy, jak kształtować postawy patriotyczne w procesie wychowawczym – nie tylko na lekcjach historii czy wychowania obywatelskiego, ale też jaka może być wychowawcza rola muzyki.

Przedstawimy Państwu propozycje jak działać z młodzieżą poza szkołą poprzez realizację projektów społecznych. Projekty te są zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, wolontariatu, do niebycia obojętnym na wydarzenia w najbliższym otoczeniu.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym na konferencji będzie przedstawienie projektu prof. Philipa Zimbardo. Nadchodzi czas codziennych bohaterów – uważa profesor. Chce uczyć młodych ludzi, w jaki sposób być mądrymi i skutecznymi bohaterami dnia codziennego. Zachęca też młodych ludzi na wyrażenie otwarcie swojego sprzeciwu na wszelkie przejawy zła w życiu.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Andrzej Frycz Modrzewski

 

Program konferencji:

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 14:45 Część pierwsza

  • Otwarcie konferencji
  • Jakiej historii potrzebują Polacy? (czyli co każdy Jaś UMIEĆ powinien) – dr Piotr Podemski – Uniwersytet Warszawski
  • Jak działać z młodzieżą poza szkołą? – Joanna Gus – koordynatorka programu edukacyjnego Młody Obywatel Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sabina Kubica – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach, opiekunka uczniowskiej grupy projektowej

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 16:30 Część druga

  • Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym przedszkola i szkoły – Piotr Kaja – edukator/trener Europejskiego Centrum Szkoleniowego
  • Idol, bohater czy autorytet – prezentacja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni Prof. Philipa Zimbardo – Tomasz Wojtasik – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

O prelegentach

Joanna Gus – koordynatorka programu edukacyjnego Młody Obywatel. Trenerka, autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych. Współpracowała z wieloma organizacjami oraz instytucjami kulturalnymi w Toruniu oraz Warszawie.

 

Piotr Kaja – nauczyciel, muzyk i kompozytor, edukator/trener oraz wykładowca akademicki. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, m.in. podręczników szkolnych, książek metodyczno-repertuarowych i śpiewników. Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMITAWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce. Współautor podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej w 2008 r.

 

Dr Piotr Podemski – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, badacz edukacji historycznej, w Polsce w kontekście europejskim, egzaminator matury międzynarodowej i ekspert w międzynarodowych projektach edukacyjnych, m.in. Rady Europy.

 

Tomasz Wojtasik – psycholog, edukator/trener Projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie w województwie śląskim.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

Kontakt z organizatorami:

Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: lub

 

Organizatorzy:

Opublikowano 10 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 20 września 2017
Wróć