Logo: Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców na konferencję:

Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki.
Zmiana, której nie trzeba się obawiać.

16 – 17 października 2017 r.

USTROŃ
Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe "GWAREK", ul. Wczasowa 49.

 

Szanowni Państwo!

Celem tegorocznej Akademii umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego jest przekazanie informacji na temat założeń dotyczących istoty programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej – Reforma 2017.

Wprowadzona w bieżącym roku szkolnym zmiana przepisów dotyczących działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach i placówkach podległych MEN, polega między innymi na połączeniu dotychczas odrębnych programów: wychowawczego i profilaktycznego w jeden dokument: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki.

Tematyka konferencji realizuje priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 w obszarze wzmacniania wychowawczej funkcji szkoły.

Na miejsce konferencji wybraliśmy Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe "GWAREK" w Ustroniu. Dodatkowe informacje nt. ośrodka, w którym odbywać się będzie konferencja, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.gwarek.ustron.pl.

Serdecznie zapraszamy

 

Program konferencji

Dzień I - 16 października 2017 r.

12:00 – 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

14:15 – 15:45

Zależność między wychowaniem a profilaktyką w szkole/placówce oświatowej

Dorota Macander, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

15:45 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 17:45

Istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki w kontekście zadań rozwojowych, kształtowania postaw i wychowania do wartości, jako wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

dr Joanna Borowik, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

18:00

Uroczysta kolacja

Dzień II - 17 października 2017 r.

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:30

Interpersonalne i grupowe mechanizmy odpowiedzialne za klimat klasy, motywacje do nauki i dobrostan uczniów. Teoria, badania i praktyka

Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS Katowice

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 13:45

Program wychowawczo-profilaktyczny – krok po kroku

Warsztaty prowadzone w równoległych grupach przez nauczycieli-konsultantów ROM-E Metis w Katowicach

13:45 -14:00

Obiad

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 300 zł

Termin płatności: 9 października 2017 r.

 

 

Koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Jolanta Leśniak
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O wykładowcach:

Dorota Macander

Psycholog, socjoterapeuta, trenerka warsztatu psychologicznego – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. na kierunku: "Trener psychologicznego warsztatu grupowego". Nauczyciel-konsultant w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – główny obszar działalności to profilaktyka zachowań problemowych i ryzykownych dzieci i młodzieży: profilaktyka uzależnień, agresja i przemoc rówieśnicza (w tym cyberprzemoc). Współautorka ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opracowanego na podstawie programu European Drug Demand Reduction Action (EDDRA). Trenerka rekomendowanych programów profilaktycznych: "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", "Szkolna interwencja profilaktyczna", "Golden Five", "Unplugged", i projektu "Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji". Autorka programów szkoleniowych dla specjalistów, a także kilku publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.

Ma wieloletnią praktykę jako psycholog w poradni psychologiczno – pedagogicznej i nadal zajmuje się metodyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Konsultuje i prowadzi wykłady, szkolenia (m. in. warsztaty) dla pracowników oświaty.

 

dr Joanna Borowik

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu socjologii, pracy socjalnej, komunikacji interpersonalnej, dialogu motywującego, rozwiązywania konfliktów, sztuki mediacji. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Trener umiejętności wychowawczych, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, mediator, socjoterapeuta, pedagog w gimnazjum. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, jest współtwórczynią oraz realizatorką programów profilaktycznych, konferencji oraz szkoleń.

 

Małgorzata Wójcik

W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz fakultet metod jakościowych. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni kontakt ze studentami oraz współpracę z innymi wykładowcami. Zajmuje się przede wszystkim psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się także możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce.

Opublikowano 8 sierpnia 2017
Zarchiwizowano 16 października 2017
Wróć