Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach drugiego priorytetu)
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach trzeciego priorytetu)
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach czwartego priorytetu)
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach piątego priorytetu)
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach szóstego priorytetu)

 

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano 14 lipca 2017
Zarchiwizowano 29 czerwca 2018
Wróć