Serdecznie zapraszamy na seminarium Terapia zaburzeń płynności mówienia, które odbędzie się 28 listopada 2006 r. w godz. 14.00 – 18.00 w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17.

Koszt udziału w seminarium wynosi 18 zł.

Wpłaty ww. kwoty należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 5S

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13,
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela dr Iwona Michalak-Widera:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108, e-mail:

Opublikowano 9 listopada 2006
Zarchiwizowano 28 listopada 2006
Wróć