Logo: Różne oblicza miłości

 

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. "Różne oblicza miłości".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. "Różne oblicza miłości", która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. "Rodzina źródłem miłości". Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9:30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach). Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

 

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z pespektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja br. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem ,

 

Załączniki:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Opublikowano 10 maja 2017
Zarchiwizowano 26 maja 2017
Wróć