Zabrze 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 40 w ZabrzuMetis
Stowarzyszenie Nasza Szkoła – Nasz Dom

 

V konferencja z cyklu

"Niepełnosprawność a edukacja" -
"Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam"

pod honorowym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej, małżonki Prezydenta RP.

 

Konferencja odbędzie się dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 

Data konferencji: 18 maja 2017 r.

Miejsce konferencji: Restauracja "Beskid", Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 44

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, członkowie fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lekarze, studenci kierunków pedagogicznych, terapeutycznych i medycznych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy socjalni.

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji przyznawania statuetki "Jak motyl".

Regulamin przyznania nagrody (193.75 KB)

Wniosek (20.86 KB)

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 10:30Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych Gości
10:30 – 10:50Uroczyste wręczenie statuetek "Jak motyl" osobom, instytucjom działającym na rzecz dzieci niepełnosprawnych wybranych przez Kapitułę
10:50 – 11:25Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu

Ilona Nitychoruk-Piekarz, dyrektor EJBISI, Ruda Śląska

11:25 – 12:00Znaczenie strukturyzacji w procesie terapii i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu

Maria Nowacka, ZSS nr 2, Sosnowiec

12:00 – 12:30Przystosowanie osoby z Zespołem Aspergera do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego Dalej Razem

Marzena Ganczar, Dalej Razem EDU, Zielona Góra

12:30 – 13:00Przerwa kawowa
13:00 – 13:30O komunikacji funkcjonalnej i jej znaczeniu w rozwoju osób z autyzmem i ZA

Ewelina Ciarka, Puzzle. Dopasowane szkolenia, Warszawa

13:30 – 14:15Nowatorskie rozwiązania w diagnostyce i terapii osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze spectrum autyzmu

Bio-Med, Wrocław

14:20 – 14:30Podsumowanie konferencji
15:00 – 17:00Warsztaty dla nauczycieli i terapeutów

Bio-Med, Wrocław

 

Udział w konferencji jest bezpłatny!

 

Komitet organizacyjny:

Stanisława Stus
Alicja Ochota
Aleksandra Kruszyńska
dr Gabriela Kowalska

Komitet naukowy:

Stanisława Stus
dr Gabriela Kowalska
dr Barbara Grzyb

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje:

Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu
tel.: 500 017 511
tel.: 32 271 47 32
e- mail:

oraz

ROM-E Metis w Katowicach
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 26 kwietnia 2017
Zarchiwizowano 18 maja 2017
Wróć