Zapraszamy na szkolenie "Ceramiczne klimaty – łatwe i przyjemne zabawy z gliną" – część druga.

 

Adresaci szkolenia: warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem w glinie w miłej twórczej atmosferze.

Termin: 18, 25 maja i 1 czerwca 2017 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczość własną;
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy;
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia;
 • obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć;
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu;
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

 

Tematyka warsztatów:

 • poznanie podstaw ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (gliny białej, szkliw) wykorzystywanych podczas pracy;
 • zapoznanie z głównymi zasadami pracy z gliną;
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi;
 • poznanie przebiegu procesu formowania, szkliwienia i wypalania ceramiki;
 • poznanie i zastosowanie prostych możliwości zdobnictwa ceramicznego;
 • samodzielne wykonanie dekoracyjnych form ceramicznych płaskich i przestrzennych z czarnej gliny, zdobienie szkliwami;
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania gliny jako materiału w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Czas trwania: zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Obejmują trzy pięciogodzinne spotkania. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie przedmioty, otrzymują krótki opis przebiegu warsztatów i używanych materiałów.

 

O prowadzącym:
Iwona Bogatko
 – nauczyciel dyplomowany – plastyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zajmuje się oryginalnymi technikami plastycznymi (zaskakujące tworzywa, zaskakujące narzędzia, zaskakująco dobry efekt za zaskakująco niską cenę...), które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również ceramiką, jest zdania, że to fantastyczna dziedzina sztuki, którą można i trzeba wykorzystywać w pracy ze swoimi podopiecznymi oraz traktować, jako własną pasję.

 

Koszt udziału obejmuje: koszt gliny, szkliw, korzystanie z narzędzi, wypał w 800 stopniach, wypał w 1200 stopniach, materiały informacyjne.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 11 maja 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 5 kwietnia 2017
Zarchiwizowano 18 maja 2017
Wróć