Logo: Przyjazny Dietetyk

 

Zapraszamy na seminarium Wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży.

Adresaci szkolenia: pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele, wychowawcy pracujący w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach, intendenci.

Termin spotkania: 26 kwietnia 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

 

Opis szkolenia:

Seminarium dotyczy wpływu odżywiania na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i nastolatków w tym na zaburzenia ze spectrum autyzmu, ADHD i depresję, ze szczególnym uwzględnieniem stymulanty w codziennej diecie dziecka.

Część pierwsza będzie się koncentrować na pracy jelit jako naszego drugiego mózgu (układ neurohormonalny w jelitach, komunikacja między jelitami a mózgiem, rola nerwu błędnego, toksyny, blokady na poziomie komórkowym).

W części drugiej omówimy uszkodzenia barier jelitowych, ich czynniki i konsekwencje; rolę mikrobiomu jelitowego w regulacji układu nerwowego; wpływ odżywiania na szczelność barier jelitowych; mechanizm destrukcyjnego działania peptydów i kompleksów immunologicznych; zaburzenia zachowania i percepcji jako konsekwencja przewlekłych podprogowych stanów zapalnych w układzie nerwowym.

Część trzecia będzie oscylować wokół tematu dietetycznego komponentu zaburzeń w układzie nerwowym (zaburzenia trawienia, wchłaniania, nietolerancje pokarmowe i ich konsekwencje w postaci niedoborów pokarmowych i nadmiarowych złogów).

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 21 kwietnia 2017 r.

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Wiesława Rusin

Wiesława Rusin – z wykształcenia magister filologii, z zawodu tłumaczka, coach psychodietetyki, promotorka zdrowia, autorka książek o kulinarnej profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Podczas nauki u Marca Davida w Institute for the Psychology of Eating w Boulder, USA (Instytut Psychodietetyki) zetknęła się z najnowszymi trendami psychodietetyki – holistycznyego, łączącego naukę o odżywianiu i psychologię, podejścia do spraw zdrowia, odżywiania i jego dysfunkcji. Tam też poznała przełomowe odkrycia nauki w aspekcie powiązań między dietą a funkcjonowaniem układu nerwowego. Szczególną inspiracją stały się dla niej prace lekarzy: Davida Pearlmuttera, Marka Hymana, Kennetha Bocka (i innych), traktujące o wpływie odżywiania na zaburzenia mentalne – począwszy od ADHD i depresji, na autyzmie i demencji skończywszy. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest dla Wiesławy Rusin związek pomiędzy powszechnymi błędami żywieniowymi a funkcjonowaniem układu nerwowego u dzieci i u dorosłych.

Wiesława Rusin jest autorką kilku poradników, w których prezentuje i uzasadnia pogląd, że odżywianie ma fundamentalny wpływ nie tylko na równowagę ciała, lecz również na funkcjonowanie umysłu (oraz, że umysł i emocje wywierają kluczowy wpływ na trawienie i przyswajanie pokarmów). Owe skomplikowane zależności autorka przekłada na proste i zrozumiałe zalecenia praktyczne: co jeść, a czego unikać, aby wspomagać homeostazę zarówno na poziomie ciała, jak i psychiki.

Prowadzi blog www.przyjaznydietetyk.com

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 4 kwietnia 2017
Zarchiwizowano 26 kwietnia 2017
Wróć