Logo: Współczesna rodzina...

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 8 – 9 czerwca 2017 r. organizujemy VIII ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Współczesna rodzina – aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne

 

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także do przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.

Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny i troski o tę instytucję. Organizatorzy konferencji chcą ukazać współczesną instytucję rodziny w trzech perspektywach – psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.

Perspektywa psychologiczna pozwoli na przedstawienie najnowszych badań psychologicznych nad rodziną w obszarze zmian w jej funkcjonowaniu w relacjach, konfliktach, kryzysach. Wskazane zostaną formy i sposoby diagnozowania i udzielania wsparcia w perspektywie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować i omówić trudności i niepowodzenia opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie, oraz wskazać konkretne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Istotnym celem w perspektywie pedagogicznej jest ukazanie kwestii wsparcia rodziny w obszarze socjalizacji i opieki oraz wychowania dziecka poprzez zaprezentowanie form i metod konkretnej pomocy rodzinie, instytucji odpowiedzialnych za rodzinę.

Perspektywa prawna pozwoli na ukazanie instytucji rodziny w świetle współczesnej doktryny prawnej prawa polskiego. W nawiązaniu do obowiązujących norm zostaną zaprezentowane prawne aspekty funkcjonowania rodziny, a tym samym wskazanie konkretnej pomocy służącej tej instytucji. Wartym omówienia w tym obszarze będą kwestie etycznej pomocy rodzinie, problematyka nieletnich i ich praw oraz kwestie konsekwencji i skutków prawnych rozpadu rodziny.

 

Konferencja odbędzie się w Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

 

Program

I dzień – 8 czerwca 2017 r.
8:30 – 9:30Czynne będzie biuro konferencji
9:30 – 9:40Otwarcie konferencji
9:40 – 11:00Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w reformie edukacji

przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 13:00Konflikty pomiędzy rodzicami i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci

dr hab. Hanna Przybyła Basista Uniwersytet Śląski

13:00 – 14:30Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00I tura warsztatów
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00II tura warsztatów
Warsztaty – zapisy podczas konferencji:
 1. Status prawny dyrektora i nauczyciela, przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
  Anna Król
 2. Zaburzenia odżywiania diagnoza i terapia
  Beata Birnbach
 3. Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej
  Beata Łęcka
 4. Zagrożenia suicydalne i śmierci samobójcze – wspieranie przez poradnię szkół i placówek w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych
  Wioleta Baraniak
18:00 – 18:30Podsumowanie sesji warsztatowej
19:00Kolacja
II dzień – 9 czerwca 2017 r.
8:00 – 9:00Śniadanie
9:00 – 11:00Dziecko w rodzinie – prawo rodzinne i opiekuńcze cz. I

Sędzia Barbara Bochyńska

 • prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej
 • ingerencja sądu rodzinnego działającego jako sąd opiekuńczy w sprawowaniu władzy rodzicielskiej
11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 13:00Dziecko w rodzinie – prawo rodzinne i opiekuńcze cz. II

Sędzia Barbara Bochyńska

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w sytuacji gdy się rozwodzą lub żyją w rozłączeniu – piecza naprzemienna.
13:00 – 13:30Podsumowanie konferencji
13:30Obiad

 

Koszt udziału w konferencji to 464 zł (pokój 1-osobowy), 452 zł (pokój 2-osobowy) i obejmuje:

 • opłatę konferencyjną,
 • koszt noclegu,
 • koszt wyżywienia.

Organizator nie przewiduje zmian w opłatach za konferencję.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na konferencję. Jeżeli ktoś przyjedzie dzień wcześniej, prosimy to zgłosić osobiście Hotelowi Jaskółka. Kwotę dodatkowego noclegu możemy ująć w wystawionej przez Metis fakturze. Prosimy nas poinformować o tym w zgłoszeniu.

Łączny koszt konferencji zostanie powiększony o koszt dodatkowego noclegu i wyniesie:

 • w pokoju 1-osobowym 556 zł,
 • w pokoju 2-osobowym 532 zł.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 464 zł lub 452 zł

Termin płatności: 1 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel

oraz

Ewa Fiedziukiewicz

 

Serdecznie Państwa zapraszamy

 

Informacje o prowadzących:
Wykładowcy:

Barbara Bochyńska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w stanie spoczynku. Pani Sędzia w trakcie pracy zawodowej zdobywała doświadczenie m. in. jako sędzia i wizytator Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach i Przewodnicząca Wydziału XV Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Katowicach jako Wizytator Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Pani Sędzia Barbara Bochyńska przez wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne m. in. z aplikantami sędziowskimi, prokuratorskimi oraz sędziami pełniącymi służbę w Wydziałach Rodzinnych Sądów Rejonowych i Okręgowych. Obecnie jest wykładowcą na wielu uczelniach wyższych oraz podejmuje działania, które służą popularyzacji prawa w szkołach, powiatowych centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Pani Sędzia Barbara Bochyńska specjalizuje się szczególnie w zakresie: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo nieletnich i mediacja sądowa.

Tematyka wykładów:

 1. Prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej
  1. Istota i zakres władzy rodzicielskiej.
 2. Ingerencja sądu rodzinnego działającego jako sąd opiekuńczy w sprawowaniu władzy rodzicielskiej
  1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej.
  2. Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.
  3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej.
  4. Przywrócenie władzy rodzicielskiej.
  5. Uchylenie zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej.
 3. Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w sytuacji gdy się rozwodzą lub żyją w rozłączeniu (art. 58 i 107 kro) – piecza naprzemienna.

 

Hanna Przybyła-Basista

dr hab., kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nauczyciel akademicki; prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii życia małżeńskiego i rodzinnego oraz skuteczności mediacji rodzinnych. Jest autorką ponad 50 artykułów i 2 książek. Psycholog praktyk, psychoterapeuta, mediator rodzinny, trener treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz stowarzyszeń zagranicznych (m.in. European Society of Family Relations; European Forum for Training and Research in Family Mediation).

W ramach wykładu przedstawione zostaną kwestie:

 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a przystosowanie dzieci w rodzinach pełnych
 2. Konflikty pomiędzy rodzicami w kryzysie rozwodowym i ich wpływ na dzieci

 

Osoby prowadzące warsztaty:

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

 

Beata Birnbach

Psychologia – UŚ, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i  4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii" prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i  Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Szkolenia i superwizje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

22-letni staż pracy zawodowej; posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i  psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, śmierci osób bliskich). Zajmuje się pracą superwizyjną, udzielając wsparcia osobom pracującym z grupami, rodzinami i  pacjentami indywidualnymi.

Głównym obszarem jej pracy jest tematyka związana z  zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami odżywiania. Pracuje psychoterapeutycznie z osobami zgłaszającymi tego typu problemy. Uczy również pracy ze stresem rozpoznawania jego objawów i redukowania skutków. Zajmuje się wsparciem osób zagrożonych wypaleniem zawodowym.

 

Anna Król

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wieloletni pracownik administracji publicznej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, członek Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, szkoleniowiec współpracujący z placówkami doskonalenia nauczycieli, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

Beata Łęcka

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna - Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w  pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w  Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, LaboratoriumPsychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu - Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na  podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

 

Koordynatorki konferencji:

Ewa Fiedziukiewicz

Pedagog (pedagogika szkolna – Wydział Pedagogiki i  Psychologii UŚ), zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie - AE w Katowicach (studia podyplomowe), nadzór pedagogiczny (kurs kwalifikacyjny), uznane przez MEN uprawnienia do pracy edukatorskiej. Nauczyciel dyplomowany.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog szkolny, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownik nadzoru pedagogicznego (stanowiska kierownicze w  Kuratorium Oświaty w Katowicach), pełnomocnik kuratora oświaty ds. oceniania, rzecznik dyscyplinarny dla pracowników służby cywilnej oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, edukator programu "Nowa Szkoła", edukator w programie Projektu "Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy" (opartego o teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera), uczestnik programu "Mniejszości na co dzień" Kraków 1999-2005 r., wykładowca w  placówkach doskonalenia nauczycieli i na uczelniach wyższych. Odbyła certyfikowany dwuletni staż w zakresie technik Neurolingwistycznego Programowania.

Szkolenia z tematów: prawo oświatowe, organizacja i zarządzanie oświatą, ocenianie, specjalne potrzeby edukacyjne dziecka i ucznia, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w  pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w  Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i  młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z  dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Opublikowano 29 marca 2017
Zarchiwizowano 8 czerwca 2017
Wróć