Śląskie.Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaRegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
we współpracy z
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
i Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach

zapraszają na konferencję pt.

"Palący problem – zadbaj o zdrowe płuca"

która odbędzie się

6 kwietnia 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego
przy ul. Ligonia 46 w Katowicach

 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych woj. śląskiego realizujących Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie", koordynatorów powiatowych programu oraz osób zainteresowanych jego realizacją. Konferencja organizowana jest w ramach "Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020".

 

Program Konferencji:

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie Konferencji

Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

10:10 – 10:50

Papierosy elektroniczne – innowacyjny produkt czy nowe zagrożenie?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kierownik Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

10:50 – 11:20

Czy papierosy pomagają w stresie?

Aleksandra Kruszyńska, Nauczyciel-Konsultant, Kierownik Pracowni Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.

11:20 – 11:50

Doniesienie z badań: Palenie tytoniu przez dzieci i młodzież w świetle wyników badań HBSC 2014 (Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce)

Tomasz Wojtasik, Nauczyciel-Konsultant, Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, Pracownia Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach

11:50 – 12:20

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie"

Bożena Michalik, wojewódzki koordynator Programu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

12:20 – 12:30

Podsumowanie konferencji

12:30 – 13:00

Poczęstunek

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko) w imieniu organizatorów do dnia 31 marca 2017 r. przyjmuje Beata Cielecka:

Opublikowano 28 marca 2017
Zarchiwizowano 6 kwietnia 2017
Wróć