Aleksander Lubina
doradca metodyczny ds. języków obcych
edukacji regionalnej i europejskiej
oraz kształcenia dorosłych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Zapraszam do udziału w drugiej edycji konkursu na scenariusz lekcji dwujęzycznej.

Zasady konkursu:

 • prace do 2 stron DIN A 4 = 2 1800 znaków ze spacjami
 • przesłać do 28 lutego 2007 na adres:

Wyniki ogłoszone zostaną 24 kwietnia 2007 podczas konferencji.

Załącznik: punktacja

 1. naruszenie zasad konkursu dyskwalifikuje pracę
 2.  
  1. uzasadniony i czytelny podział 45 minut lekcji (do 10 pkt.)
  2. lekcja zorientowana na ucznia (do 10 minut przeznaczonych na działania nauczyciela – minimum 35 minut to działania uczniów – widoczne w podziale na czynności ucznia / czynności nauczyciela) (do 20 pkt.)
  3. zachowane zasady nauczania wielokanałowego (do 25 pkt.)
  4. zachowane zasady wprowadzania i ćwiczenia słownictwa (10 pkt.)
  5. zachowane zasady wprowadzania i ćwiczenia gramatyki (10 pkt.)
  6. zachowane zasady wprowadzania i ćwiczenia elementów wiedzowych (10 pkt.)
  7. estetyka scenariusza i estetyka zastosowanych pomocy (15 pkt.)
 3. przesłać należy także tekst wystąpienia w przypadku uzyskania takiej formy nagrody – wystąpienie = jedna (1) strona A4 1800 znaków ze spacjami (nieprzekraczalny czas wystąpienia 5 minut)
 4. prace należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice – pana profesora Zygmunta Frankiewicza.

Opublikowano 6 listopada 2006
Zmieniono 13 listopada 2006
Zarchiwizowano 1 marca 2007
Wróć