Logo: Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Konferencja regionalna

Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w reformie edukacji

9 maja 2017 r.

 

Adresaci: nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, przedstawiciele JST.

Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie organizacji kształcenia i wychowania oraz udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży z SPE w przedszkolu, szkole, placówce.

 

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Konferencja jest związana z wdrażaną reformą systemu edukacji oraz z realizowanym przez ROM-E Metis Wojewódzkim programem Pomaganie łączy – kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

Ramowy program konferencji:

13:30 – 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 – 15:30

Reforma edukacji – przepisy dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych

15:30 – 16:30

Reforma edukacji – kształcenie specjalne dzieci i uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

16:30 – 17:00

Biopsychospołeczny model diagnozowania dzieci i uczniów z SPE w przedszkolu, szkole, placówce – skala ICF

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 15 marca 2017
Zarchiwizowano 9 maja 2017
Wróć