Logo: Reforma edukacji

 

Oferta będzie realizowana w ramach oferty wakacyjnej.

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynająca się reforma edukacji powoduje, że nauczyciele podejmując nowe wyzwania dotyczące zmiany miejsca i jakości swojej pracy, powinni mieć możliwość podniesienia swojej wiedzy i umiejętności. Dla wielu z nich praca z uczniem w wieku 14-15 lat będzie całkowicie nowym doświadczeniem. Dziecko w tym wieku jest na zupełnie innym etapie rozwoju, niż mając 10-11-12 lat. Ma inne potrzeby rozwojowe, inaczej należy się z nim porozumiewać oraz stosować zupełnie odmienne narzędzia dydaktyczne. Jest w najtrudniejszym ze swoich momentów rozwojowych, jakim jest okres adolescencji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa, chcemy zaproponować warsztaty pogłębiające wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

 

Adresaci: aktualni nauczyciele szkół podstawowych podejmujący od nowego roku szkolnego pracę w klasach VII i VIII.

Prowadzący: konsultanci ROM-E Metis z Pracowni Wychowania i Pracowni Doskonalenia i Doradztwa.

Koszt uczestnictwa w pojedynczym warsztacie: 20 zł (48W/I, 48W/II, 48W/IV), 40 zł (48W/III)

Miejsce realizacji: aby ułatwić Państwu udział w szkoleniu, cykl szkoleniowy realizowany będzie w dwóch miejscach:

  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21
  • Filia Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Tematyka i terminy warsztatów:

A) Warsztaty realizowane w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Temat

Termin

Prowadzący

48W/I/1 – Prawidłowości rozwojowe wieku dorastania

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

21 marca 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Katarzyna Jaworska

48W/II/1 – Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – mity i fakty

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

12 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Ewa Kustwan-Mróz

48W/III/1 – Formy i metody pracy dydaktycznej z nastolatkiem – cz. I i cz. II

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

19 maja i
6 czerwca 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel

48W/IV/1 – Jak się dogadać z nastolatkiem – krok po kroku

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

14 czerwca 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

B) Warsztaty realizowane w Filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Temat

Termin

Prowadzący

48W/II/2 – Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – mity i fakty

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

29 marca 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Ewa Kustwan-Mróz

48W/I/2 – Prawidłowości rozwojowe wieku dorastania

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

25 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Katarzyna Jaworska

48W/III/2 – Formy i metody pracy dydaktycznej z nastolatkiem – cz. I i II

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

16 i 31 maja 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel

48W/IV/2 – Jak się dogadać z nastolatkiem – krok po kroku

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

8 czerwca 2017 r.
w godz. 14:00 – 17:30

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł za każdy 48W/I, 48W/II, 48W/IV, 40 zł za 48W/III

Termin płatności: do 5 dni przed terminem warsztatu.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim:

  1. zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania realizowane w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21
  2. zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania realizowane w Filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 48W/numer

 

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Katarzyna Jaworska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 3 marca 2017
Zmieniono 5 kwietnia 2017
Zarchiwizowano 18 kwietnia 2017
Wróć