Logo: Reforma edukacji

 

Szanowni Państwo!

Reforma edukacji stawia przed nauczycielami różnego rodzaju wyzwania, także związane ze zmianą miejsca pracy. Część Państwa od nowego roku szkolnego podejmie pracę w nowym niż dotychczas typie szkoły. W związku z powrotem do trwającej osiem lat edukacji w szkole podstawowej, część nauczycieli, pracujących dotychczas w gimnazjum, zasili kadrę nauczycielską szkół podstawowych.

By zatem zmiana miejsca zatrudnienia wiązała się nie z kryzysem a skutkowała szansą rozwoju, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty zogniskowane wokół tematyki pracy z uczniem w klasach IV - VI. Proponujemy je Państwu ponieważ praca z uczniami w tym wieku różni się od pracy z uczniem gimnazjalnym.

"Faza wczesnej adolescencji (10-16/17 r.ż) cechuje się dużą labilnością emocjonalną oraz dużą dysproporcją pomiędzy rzeczywistym znaczeniem pewnych sytuacji, a wyobrażeniami i uczuciami, jakie wywołują one w nastolatku" (Brzezińska A. (2005), s. 356) – z tą cechą rozwoju nastolatka spotkaliście się być może w trakcie swojej dotychczasowej pracy w gimnazjach. Równocześnie "od około 11-12 roku życia pojawia się w myśleniu nastolatka zdolność do myślenia formalnego, czyli hipotetyczno-dedukcyjnego, co oznacza zdolność do swobodnej (...) refleksji, systematycznego rozwiązywania problemów i myślenia logicznego" (Brzezińska A. (2005), s. 357).

Jakkolwiek uczeń gimnazjum i uczeń szkoły podstawowej, to w ujęciu psychologii rozwojowej nastolatek, to jednak praca z jednym i drugim wymaga nieco innego podejścia zarówno w kwestiach wychowawczych, jak i dydaktycznych.

 

Adresaci: nauczyciele gimnazjów, podejmujący od nowego roku szkolnego pracę w szkole podstawowej w klasach IV -VI, a także aktualni nauczyciele szkół podstawowych, pracujący w klasach IV - VI, chcący doskonalić swój warsztat zawodowy,

Prowadzący: konsultanci ROM-E Metis z Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Pracowni Doskonalenia i Doradztwa

Koszt uczestnictwa w pojedynczym warsztacie: 20 zł

Miejsce realizacji: aby ułatwić Państwu udział w szkoleniu, cykl szkoleniowy realizowany będzie w dwóch miejscach:

  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21
  • Filia Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Tematyka i terminy warsztatów:

A) Warsztaty realizowane w Filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Temat

Termin

Prowadzący

75W/I/1 – Jak pomóc uczniom w klasach IV -VI w radzeniu sobie ze stresem

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

10 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Wioleta Baraniak

75W/II/1 – Klasa na głowie, czyli problem dyscypliny na lekcji. Przegląd metod i technik przydatnych w pracy z klasami IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

8 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Magdalena Wieczorek

75W/III/1 – Kształtowanie poczucia wartości u uczniów w klasach IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

10 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Mirosława Bochner

75W/IV/1 – Zaburzenia lękowe u dzieci

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

22 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Beata Birnbach

75W/V/1 – Metody aktywizujące w pracy z uczniami w klasach IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

30 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Sonia Gogulla

 

B) Warsztaty realizowane w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Temat

Termin

Prowadzący

75W/IV/2 – Zaburzenia lękowe u dzieci

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

21 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Beata Birnbach

75W/V/2 – Metody aktywizujące w pracy z uczniami w klasach IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

26 kwietnia 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Sonia Gogulla

75W/II/2 – Klasa na głowie, czyli problem dyscypliny na lekcji. Przegląd metod i technik przydatnych w pracy z klasami IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

30 maja 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Magdalena Wieczorek

75W/I/2 – Jak pomóc uczniom w klasach IV - VI w radzeniu sobie ze stresem

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

7 czerwca 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Wioleta Baraniak

75W/III/2 – Kształtowanie poczucia wartości u uczniów w klasach IV - VI

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

14 czerwca 2017 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Mirosława Bochner

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł za każdy warsztat

Termin płatności: do 5 dni przed terminem warsztatu.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim:

  1. zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania realizowane w Filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
  2. zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania realizowane w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 75W/numer

 

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 2 marca 2017
Zarchiwizowano 18 kwietnia 2017
Wróć