Logo: Reforma edukacji

 

Szanowni Państwo,

w związku z reformą edukacji wprowadzającą nowy ustrój szkolny w ROM-E Metis w Katowicach już od listopada 2016 r. prowadzone są szkolenia i konsultacje – początkowo dotyczące projektowanych zmian, a od stycznia 2017 r. obowiązujących już przepisów prawnych wprowadzających nowe prawo oświatowe. Szkolenia i konsultacje adresowane są do kadry kierowniczej oraz nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkół i placówek, uczestniczą w nich także rodzice dzieci i uczniów. Obecnie zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek do zapoznania się z tematyką kolejnego warsztatu (zależnie od liczby zgłoszeń może być prowadzony w formie spotkań konsultacyjnych), który odbędzie się 9 marca, a następnie powtórzony 16 i 30 marca 2017 r. w godz. 10:00 do 13:00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach.

Tematyka: przepisy prawne wprowadzające nowy ustrój szkolny (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze), status zawodowy nauczyciela – zmiany w Karcie Nauczyciela.

Cele: zapoznanie z przepisami prawa wprowadzającymi reformę edukacji, wspomaganie kadry kierowniczej szkół w przygotowaniu organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych, doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce szkolnej przepisów prawa.

Koordynator i prowadzący: Ewa Fiedziukiewicz

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Liczba godzin: 4

Termin kolejnych warsztatów (spotkań):

Kod szkolenia 113W/1 – 9 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00

Kod szkolenia 113W/2 – 16 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00

Kod szkolenia 113W/3 – 30 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach (spotkaniach konsultacyjnych) prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia online – na jeden z ww. wybranych terminów.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 113W/1

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 113W/2

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 113W/3

Udział jest nieodpłatny.

 

Bliższych informacji udziela koordynator:

Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 1 marca 2017
Zarchiwizowano 30 marca 2017
Wróć