Logo: Śmierć ucznia...

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na warsztat "Szkoła wobec śmierci ucznia – zapobieganie zachowaniom suicydalnym i zasady działania w szkole po śmierci samobójczej i naturalnej – krok po kroku".

W maju 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował do wszystkich Kuratorów Oświaty w kraju list, w którym zaprezentował wnioski płynące z analizy spraw dotyczących samobójczej śmierci uczniów. Zwrócił się także o podjęcie działań na terenie szkół mających na celu zapobieganie temu zjawisku.

Z danych Policji, cytowanych przez Rzecznika, wynika, że liczba zamachów samobójczych w grupie wiekowej do 19 roku życia, wzrosła pomiędzy 2012 a 2014 rokiem z 373 do 597.

Szczegółowe informacje ilustrujące skalę zjawiska w roku 2014 przedstawiają się następująco: w wieku: 9 lat i mniej – miały miejsce 2 zamachy samobójcze, 10-14 lat – 71, a w wieku 15-19 – 526 zamachów samobójczych. www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html?search=2245610

Literatura przedmiotu w stosunku do osób, które miały kontakt z takim faktem, używa określenia "dotknięci" zdarzeniem. Według danych WHO śmierć dowolnej osoby dotyka bezpośrednio kilkunastu osób. A kiedy jest to klasa czy szkoła, do której chodził zmarły (uczeń, nauczyciel, inny ważny dorosły itp.) oddziaływanie tego zdarzenia na innych jest spotęgowane. W takich sytuacjach liczy się zarówno czas, jak i sposób działania. Zagadnienie to, dotyczy zatem szkoły jako całej społeczności.

 

Zagadnienia podejmowane w trakcie warsztatu:

  1. Zachowania suicydalne – sygnały ostrzegawcze, rodzaje ryzyka i sposoby interwencji.
  2. Zalecenia działań dla szkół w przypadku śmierci samobójczej ucznia w oparciu z uwzględnieniem zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
  3. Rozmawiać czy nie rozmawiać o tragicznym zajściu (śmierci ucznia, nauczyciela itp.)? – dylematy nauczycieli. Sposoby prowadzenia pracy z klasą; indywidualnej rozmowy z uczniem.
  4. Rodzice uczniów w sytuacji kryzysu – sposoby dotarcia z informacją do rodziców uczniów.
  5. Nauczyciele w sytuacji tragicznej śmierci ucznia – czego potrzebują, by poczuć się bezpieczniej i odzyskać sprawność działania.
  6. Śmierć naturalna a śmierć samobójcza – podobieństwa i różnice w zakresie interwencji.

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 15 (3 spotkania po 5 godz.)

Terminy zajęć:

I spotkanie: 16 marca 2017 r. w godz. 14:30 – 18:00
II spotkanie: 11 kwietnia 2017 r. w godz. 14:30 – 18:00
III spotkanie: 9 maja 2017 r. w godz. 14:30 – 18:00

Prowadząca: Wioleta Baraniak

Miejsce realizacji: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 13 marca 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 28 lutego 2017
Zarchiwizowano 16 marca 2017
Wróć