Logo ZUS

 

"Spotkania z ZUS-em" – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy bezpłatne spotkania konsultacyjne z ekspertami ZUS, których celem jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz o zasadach nabywania uprawnień do świadczeń w środowisku nauczycieli.

 

Formuła spotkań będzie następująca:

 • pierwsza część spotkania o charakterze wykładu, prezentacji na określony temat,
 • po przerwie indywidualne konsultacje, porady – niekoniecznie związane z tematem przewodnim wykładu,
 • możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Tym razem spotkania będą się odbywać w siedzibie oddziału ZUS w Chorzowie.

 

SZKOLENIE NR 1

Temat: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Kod szkolenia: 100W/I/2

Termin: 23 marca 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00

Miejsce: Oddział ZUS w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 45, sala 301, III piętro.

Zakres szkolenia:

 1. Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
 2. Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
 3. Jakie dokumenty należy złożyć?
 4. Jakie są warunki pobierania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
 5. Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
 6. Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.

Prowadzący: Ewa Paluch

 

SZKOLENIE NR 2

Temat: Emerytura powszechna

Kod szkolenia: 100W/III

Termin: 6 kwietnia 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00

Miejsce: Oddział ZUS w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 45, sala 301, III piętro.

Zakres szkolenia:

 1. Warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej.
 2. Zasady obliczania wysokości emerytury.
 3. Emerytura minimalna.
 4. Emerytura powszechna a dodatkowa praca – przeliczenie świadczenia, limity zarobków.

Prowadzący: Ewa Hlgner

 

SZKOLENIE NR 3

Temat: Świadczenia przedemerytalne

Kod szkolenia: 100W/IV

Termin: 11 maja 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00

Miejsce: Oddział ZUS w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 45, sala 301, III piętro.

Zakres szkolenia:

 1. Kto może skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?
 2. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego?
 3. Zasady obliczania wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Prowadzący: Jolanta Michalik

 

SZKOLENIE NR 4

Temat: Kapitał początkowy – istotny składnik emerytury

Kod szkolenia: 100W/V

Termin: 8 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00

Miejsce: Oddział ZUS w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 45, sala 301, III piętro.

Zakres szkolenia:

 1. Czym jest kapitał początkowy, jaki jest jego związek z naszą emeryturą.
 2. W jaki sposób oblicza się kapitał początkowy.
 3. Dokumenty niezbędne do ustalenia kapitału początkowego.
 4. Czy kapitał początkowy można przeliczyć?

Prowadzący: Ewa Paluch

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

 

 

Zapraszamy również do zadawania pytań specjaliście z ZUS poprzez stronę: Pytanie do ZUSLogo: Pytanie do ZUS

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Sonia Gogulla
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 27 lutego 2017
Zarchiwizowano 8 czerwca 2017
Wróć