UWAGA! NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I - III)

Rozpoczynamy nabór na szkolenie z projektu "Etyka nie dla smyka" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA).

Współczesność niesie za sobą coraz więcej dylematów aksjologicznych, zatem przygotowanie człowieka do świadomego podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem dla edukacji. Oznacza to w praktyce, w następstwie obowiązywania podstawy programowej kształcenia ogólnego włączanie zagadnień etycznych do edukacji. Odzwierciedla to Projekt "Etyka nie dla smyka", jak i nauczanie etyki w szkołach.

 

Na szkoleniu będą poruszane następujące zagadnienia:

  • realizacja zagadnień społeczno-etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • zagadnienia etyczne i antykorupcyjne – wprowadzenie teoretyczne,
  • kształtowanie postaw moralno-etycznych uczniów I etapu edukacyjnego – metodyka (przykłady lekcji).

 

Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest dla nauczycieli klas I - III szkoły podstawowej.

Termin spotkania: szkolenie odbędzie się dla 50 nauczycieli, podzielonych na dwie grupy. Proszę zapisywać się tylko do jednej grupy.

157W/1 – 6 marca 2017 r. w godz. 15:30 – 18:00 (I grupa 25 osób)

157W/2 – 13 marca 2017 r. w godz. 15:30 – 18:00 (II grupa 25 osób)

 

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Temat: Edukacja społeczno-etyczna i antykorupcyjna w szkole. Praca z poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Etyka nie dla smyka".

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać pracę z poradnikiem "Etyka nie dla smyka", który służy pomocą lub inspiracją do wprowadzania najmłodszych uczniów w świat wartości oraz ułatwia kształtowanie ich postaw moralno etycznych,
  • poznać i wprowadzić treści z etyki do scenariuszy lekcji w klasach I - III,
  • umiejętnie dobrać treści programowe zgodnie z podstawą programową,
  • poszerzyć wiedzę metodyczną i merytoryczną.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 3 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 157W/1

Udział jest nieodpłatny.

 

Szkolenie 157W/2

Udział jest nieodpłatny.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 23 stycznia 2017
Zarchiwizowano 13 marca 2017
Wróć