Dyrektor i pracownicy ROM-E Metis serdecznie dziękują za nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia. Mamy nadzieję, że rok 2017 spędzicie Państwem razem z nami doskonaląc się, wspomagając wzajemnie i współpracując w różnych obszarach.
Opublikowano 3 stycznia 2017
Zarchiwizowano 16 stycznia 2017
Wróć