Zapraszamy na warsztaty doskonalące: Grupa edukacyjno-warsztatowa dla osób odpowiedzialnych za organizację doradztwa zawodowego w szkole.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, którzy podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego ale również doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego.

Termin spotkania: 31 stycznia, 27 lutego, 20 marca, 25 kwietnia, 23 maja i 13 czerwca 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30

Uwaga, pierwsze spotkanie zaplanowane na 31 stycznia 2017 r. zostało odwołane, zmniejszyła się również cena szkolenia na 105 zł.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie diagnozowania potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów,
  • rozwijać umiejętności społeczne i osobiste swoich uczniów,
  • wykorzystywać TIK w pracy doradczej,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych,
  • dokonać diagnozy istniejącego szkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • planować system działań w zakresie doradztwa zawodowego stosownie do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Specjaliści, którzy wzięli udział w konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności zawodowych zwracali uwagę na to, iż jedyną stałą częścią systemu poradnictwa zawodowego w dobie szybko zmieniającego się rynku pracy jest konieczność doskonalenia umiejętności społecznych i osobistych młodych ludzi.

Ponieważ działania z zakresu doradztwa zawodowego wpisują się w codzienną pracę wszystkich nauczycieli z uczniami, chcielibyśmy w ramach naszych spotkań wyposażyć uczestników w baterię narzędzi i mini scenariuszy do pracy z uczniami w ramach zajęć przedmiotowy, tak, aby każdy nauczyciel mógł wspierać uczniów w ich zawodowym rozwoju od najwcześniejszych lat.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, w ramach reformy systemu edukacji, zmiany w zakresie organizacji doradztwa zawodowego, w ramach których przewidziano m.in. wprowadzenie przedmiotu doradztwo zawodowego oraz stworzenie szczegółowych wytycznych dotyczących treści realizowanych na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji. Cykl spotkań został pomyślany w taki sposób, aby jego efektem końcowym było stworzenie systemu doradztwa zawodowego dla danej szkoły oraz programu pracy nauczyciela zgodnego z nowymi wytycznymi.

Kurs jest kursem doskonalącym i nie nadaje kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 105 zł

Termin płatności: 20 lutego 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 2 stycznia 2017
Zmieniono 24 lutego 2017
Zarchiwizowano 27 lutego 2017
Wróć