Szkoła Teatru dla Nauczycieli

Szkoła Teatru dla Nauczycieli

Aktualności «  
Galeria zdjęć «  

 

Jeżeli:

 • masz pasję
 • lubisz teatr
 • nie lubisz teatru
 • szukasz inspiracji
 • chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
 • chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
 • chcesz spotkać innych ciekawych ludzi
 • chcesz doświadczyć czegoś nowego
 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
 • myślisz o...

Każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w zajęciach:

Szkoły Teatru dla Nauczycieli -

projektu, który powstał we współpracy
ROM-E Metis w Katowicach z Teatrem Rozrywki w Chorzowie.

 

 

Udział w warsztatach da szansę na poznanie nowego języka teatru, a jego znajomość przyczyni się do podjęcia własnych poszukiwań twórczych. Pozwoli również przygotować młodzież do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Ideą powołania do życia Szkoły Teatru dla nauczycieli jest stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem oraz połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej "Szkoły z Pasją".

To już szósta edycja Szkoły Teatru dla nauczycieli. Od pierwszej edycji zmieniliśmy nieco formułę zajęć a także zwiększyliśmy ilość spotkań, podczas których skupiamy się na intensywnej pracy twórczej.

Naszym celem jest:

 • kształcenie otwartości komunikacyjnej,
 • kształtowanie gustów artystycznych,
 • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki,
 • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników,
 • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu..

 

Miejsce:

Spotkania będą odbywać się na Małej Scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1, w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00 – cykl obejmuje pięć spotkań.

Koszt udziału: 120 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 120 zł do 11 lutego 2017 r. na konto Teatru Rozrywki w Chorzowie:

37 1050 1243 1000 0010 0000 4497
Bank Śląski/o Chorzów,
z dopiskiem Szkoła Teatru dla Nauczycieli.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki – Magdalena Wieczorek i Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: /

 

Uwaga

Liczba uczestników jest ograniczona. Grupa będzie liczyła 20 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana grupa osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania warsztatów.

UWAGA! Prosimy o przyniesienie wygodnego ubrania i obuwia zastępczego.

 

Lekcje

Terminy i godziny warsztatów

Tematyka

Lekcja 1

4 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Cykl spotkań rozpoczniemy od prezentacji zagadnień związanych ze sztuką teatru: Czym jest teatr? Jakimi środkami i formami operuje? Kim jest reżyser przedstawienia teatralnego? Kim w teatrze jest widz?

Lekcja 2

11 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Drugie spotkanie dotyczyć będzie tekstu teatralnego, podejmiemy próby jego odczytania, interpretacji oraz odkrycia zawartych w nim sensów.

Lekcja 3

18 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Spotkanie poświęcone będzie konstrukcji przedstawienia teatralnego. Skupimy się na bohaterze spektaklu i człowieku – aktorze. Będziemy odkrywać ich wzajemne relacje: konflikt i dialog.

Lekcja 4

25 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Wspólnie stworzymy metaforę sceniczną, wypełniając przestrzeń elementami scenografii, używając rekwizytów. Wejdziemy w tę przestrzeń, by zobaczyć jak można ją zmieniać.

Lekcja 5

4 marca 2017 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Podczas 5 spotkania odbędzie się próba spektaklu teatralnego ze świadomym użyciem wszystkich potrzebnych, "znaczących" środków teatralnych. Spotkanie będzie syntezą podjętych wcześniej działań warsztatowych. Stanie się przykładem gry z wyobraźnią widzów i przestrzenią teatralną.

Opublikowano 7 grudnia 2016
Zmieniono 18 stycznia 2017
Zarchiwizowano 4 marca 2017
Wróć