Logo: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Zespółem Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach zaprasza nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na seminarium:

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – środowisko Scratch Junior

Termin: 1 lutego 2017 r. (środa)

Godziny: od 17:00 do 18:45

Miejsce: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 9

Prowadzący: Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy

Program seminarium:

17:00 – 17:30

Czy nauka programowania w klasach I-III jest konieczna?

Projekt podstawy programowej. Narzędzia, aplikacje i sprzęt.

17:30 – 18:30

Jak uczyć dzieci w wieku młodszym programowania w praktyce?

Metodyka nauczania w oparciu o odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.

18:30 – 18:45

Dyskusja

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

 

Kontakt w sprawie seminarium e-mailowy, telefoniczny lub osobisty:

Anna Czerwiec-Banek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sabina Furgoł
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 30 listopada 2016
Zarchiwizowano 1 lutego 2017
Wróć