Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowo-seminaryjnym z cyklu "Metodyka dla początkującego nauczyciela", adresowanych do nauczycieli zaczynających pracę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Spotkania będą dopełnieniem wiedzy nabytej na studiach pedagogicznych, uzupełnione praktycznymi przykładami metodycznymi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Termin spotkania: 20 grudnia 2016 r. 30 stycznia 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Temat spotkania: Jak diagnozować indywidualne wzorce myślenia dzieci i przygotować zajęcia / lekcję, zgodną z założeniami nauczania polisensorycznego.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • doskonalić umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
  • doskonalić umiejętności doboru metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
  • doskonalić umiejętność tworzenia planów pracy z dzieckiem dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • potrafi zdiagnozować indywidualny wzorzec myślenia dziecka,
  • potrafi dobrać metody pracy w sposób umożliwiający nabywanie przez dzieci podstawowych umiejętności szkolnych,
  • potrafi dobrać sposoby komunikacji w sposób umożliwiający dzieciom rozumienie i sprzyjający zaangażowaniu,
  • potrafi dostosować przebieg zajęć w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie przez dzieci ich potencjału.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 23 stycznia 2017 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 29 listopada 2016
Zmieniono 16 grudnia 2016
Zarchiwizowano 30 stycznia 2017
Wróć