Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych kształtowaniu u uczniów (i dorosłych) umiejętności krytycznego myślenia. Żyjemy w czasach coraz większej presji informacyjnej dlatego umiejętność krytycznego myślenia jest jedną z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka. Zaplanowaliśmy podział na grupy przedmiotowe, żeby ułatwić Państwu wymianę doświadczeń w obszarze nauczanego przez siebie przedmiotu.

Szkolenie jest dwuczęściowe i składa się z 3-godzinnego seminarium (część teoretyczna z elementami ćwiczeniowymi) oraz 10-godzinnych warsztatów (część praktyczna związana z nauczanym przedmiotem).

 

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 9KD/I

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz klas I - III szkoły podstawowej.

Seminarium:

15 lutego 2017 r. (środa) w godz. 14:00 – 17:00 (filia w Bytomiu)

Warsztaty:

3 marca 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Metis w Katowicach)
4 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:30 – 14:00 (Metis w Katowicach)

Koszt udziału w szkoleniu (seminarium + warsztaty) wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych – 9KD/II

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, bibliotekarzy.

Seminarium:

14 lutego 2017 r. (wtorek) w godz. 14:00 – 17:00 (Metis w Katowicach)

Warsztaty:

17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)
18 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:30 – 14:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)

Koszt udziału w szkoleniu (seminarium + warsztaty) wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – 9KD/III

Zapraszamy nauczycieli przyrody (II i IV etap edukacyjny), biologii, chemii, fizyki, geografii, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Seminarium:

17 lutego 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Metis w Katowicach)

Warsztaty:

24 marca 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Metis w Katowicach)
25 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:30 – 14:00 (Metis w Katowicach)

Koszt udziału w szkoleniu (seminarium + warsztaty) wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu matematyki – 9KD/IV

Zapraszamy nauczycieli matematyki (oraz tych wszystkich, którzy chcą ją zrozumieć)

Seminarium:

17 lutego 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Metis w Katowicach)

Warsztaty:

24 marca 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)
25 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:30 – 14:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)

Koszt udziału w szkoleniu (seminarium + warsztaty) wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Narzędzia krytycznego myślenia w pracy wychowawczej, opiekuńczej i wspomagającej – 9KD/V

Zapraszamy wychowawców, nauczycieli wspomagających, świetlicowych, wychowania do życia w rodzinie, etyki, religii, pedagogów i psychologów szkolnych.

Seminarium:

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia z 16 na 14 lutego 2017 r. oraz miejsca na ROM-E Metis w Katowicach

14 lutego 2017 r. (czwartek) w godz. 14:00 do 17:00 (Metis w Katowicach)

Warsztaty:

10 marca 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)
11 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:30 – 14:00 (Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22)

Koszt udziału w szkoleniu (seminarium + warsztaty) wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie 9KD/II

Koszt udziału: 170 zł

Termin płatności: 7 lutego 2017 r.

 

Szkolenie 9KD/V

Koszt udziału: 170 zł

Termin płatności: 7 lutego 2017 r.

 

Szkolenie 9KD/I

Koszt udziału: 170 zł

Termin płatności: 8 lutego 2017 r.

 

Szkolenie 9KD/III

Koszt udziału: 170 zł

Termin płatności: 10 lutego 2017 r.

 

Szkolenie 9KD/IV

Koszt udziału: 170 zł

Termin płatności: 10 lutego 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 29 listopada 2016
Zmieniono 16 marca 2017
Zarchiwizowano 25 marca 2017
Wróć