Logo: nienaWIDZĘ...

 

W załączeniu prezentacje:

Anny Stefaniak: Wpływ edukacji na kształtowanie postaw wobec różnorodności wśród dzieci i młodzieży

dr Małgorzaty Golonki-Wójcik: Zapobieganie przemocy rówieśniczej. Interwencja Edukacyjna Bliżej

oraz Macieja Zabierowskiego: prezi.com/q-w-gxdngqab/

przedstawione podczas 2. Edycji konferencji nienaWIDZĘ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole?, która odbyła się w dniu 15 listopada 2016 r.

Opublikowano 21 listopada 2016
Zarchiwizowano 30 grudnia 2016
Wróć