Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań warsztatowo-seminaryjnych "Metodyka dla początkującego nauczyciela", adresowanych do nauczycieli zaczynających pracę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Spotkania będą dopełnieniem wiedzy nabytej na studiach pedagogicznych, uzupełnione praktycznymi przykładami metodycznymi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Temat spotkania: Jak zachęcić dziecko do nauki języka obcego.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Termin spotkania: 29 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Potrzeba nauki drugiego języka jest oczywista. Dzieci, a następnie dorośli znający drugi język są bardziej empatyczni, lepiej funkcjonują w społeczeństwie, są lepsi w wielozadaniowości, mają lepszą pamięć i zdolność koncentracji co znacznie wpływa na umiejętność i szybkość przyswajania nowych treści. Dotyka ich również mniejsza liczba chorób układu nerwowego. Ucząc nasze dzieci drugiego języka pragniemy robić to skutecznie lecz także w taki sposób aby nauka ta była dla wszystkich w nią zaangażowanych przyjemnością. Warsztat pozwoli Państwu zapoznać się z tymi metodami nauczania j. angielskiego, które najlepiej sprawdzają się w praktyce.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat sprawdzonych metod nauczania języka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • poznać gry i zabawy zachęcające dziecko do nauki języka,
  • poznać piosenki oraz bajki, pomagające dzieciom przyswoić i zapamiętać nauczane elementy języka,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe pomysły i doświadczenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jak ważne jest zróżnicowanie tempa zajęć językowych i zapewnienie każdemu typowi ucznia odpowiedniego dla niego zestawu ćwiczeń;
  • wie, że rym pomaga zapamiętać wiele fraz, zna odpowiednie ćwiczenia;
  • zna gry i zabawy językowe;
  • potrafi pracować z piosenką i bajką na lekcji języka angielskiego;
  • zna strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli j. angielskiego pracujących z dziećmi.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 22 listopada 2016 r.

 

O prowadzącym:

Joanna Szeligowska – ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis koordynuje program powszechnej dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci", zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 9 listopada 2016
Zarchiwizowano 30 listopada 2016
Wróć