Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań warsztatowo-seminaryjnych "Metodyka dla początkującego nauczyciela", adresowanych do nauczycieli zaczynających pracę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Spotkania będą dopełnieniem wiedzy nabytej na studiach pedagogicznych, uzupełnione praktycznymi przykładami metodycznymi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Temat spotkania: Skarbnica wiedzy – biblioteka pedagogiczna wsparciem dla nauczycieli.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla wszystkich nauczycieli i nie tylko...

Termin spotkania: 13 grudnia 2016 r. w godz. 15:00 – 17:00

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Chorzowska 22 (pawilon D)

Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Bytomiu

Opis szkolenia:

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

 • poznać bibliotekę pedagogiczną i jej zasoby,
 • zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki,
 • rozwinąć kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji,
 • doskonalić umiejętności formułowania haseł wyszukiwawczych,
 • poznać bazy danych Biblioteki Narodowej,
 • zaznajomić się z zasadami wyszukiwania dokumentów w katalogach online.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • zna zasoby biblioteki pedagogicznej,
 • zna zasady korzystania z biblioteki,
 • potrafi wyszukiwać informację na wybrany temat,
 • potrafi formułować hasła wyszukiwawcze,
 • zna inne źródła wyszukiwania informacji.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 3 godziny

Zapraszamy na kolejne warsztaty z serii:

 • Wyszukiwanie informacji w sieci.
 • Wolne zasoby edukacyjne.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 9 listopada 2016
Zarchiwizowano 13 grudnia 2016
Wróć