Zapraszamy na warsztaty Gra planszowa w przedszkolu i klasach początkowych.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, świetlicy, wychowawców, pedagogów.

Termin spotkania: 31 marca 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Gra dydaktyczna – planszowa jest metodą nauczania, wykorzystującą grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Czynnikiem charakteryzującym tę metodę jest zabawa, która jest niezwykle przydatna w procesie uczenia. Gra stanowi odmianę wyżej wspomnianej zabawy i polega na przestrzeganiu ściśle określonych zasad. Służy to poszanowaniu norm oraz przyzwyczaja do zwycięstw czy porażek.

Opis szkolenia

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat gier dydaktycznych,
  • nabyć umiejętność tworzenia, budowania gry planszowej,
  • poznać nowe możliwości uatrakcyjniania zajęć matematycznych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • potrafi skonstruować grę planszową,
  • wie, jak pomóc dziecku poradzić sobie z porażką i wygraną, radzić ze stresem,
  • potrafi czerpać radość z zagrania we własną grę.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 24 marca 2017 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 2 marca 2017
Zarchiwizowano 31 marca 2017
Wróć