Logo: Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek w rozwoju

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium dla dyrektorów Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Cele:

  • zapoznanie dyrektorów z możliwościami kompleksowego wsparcia szkół w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • znaczenie myślenia krytycznego w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych i życiowych oraz sposoby kształcenia tej umiejętności na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Program seminarium:

10:00 – 10:15
Przedstawienie głównych założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli...

10:15 – 10:30
Podsumowanie dotychczasowych działań ROM-E Metis w obszarze kompleksowego wspomagania szkół i placówek - Anna Dzięgiel

10:30 – 11:00
Przykłady dobrych praktyk i refleksje Dyrektorów na temat kompleksowego wspomagania szkół i placówek – moderowanie Tomasz Wojtasik

11:00 – 11:15
Przerwa

11:15 – 12:45
Rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego dzieci i młodzieży – Grażyna Skirmuntt i Maciej Winiarek (TOC)

12:45 – 13:00
Podsumowanie seminarium

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do 18 listopada 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 5 listopada 2016
Zarchiwizowano 23 listopada 2016
Wróć