Logo: Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek w rozwoju

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium dla dyrektorów Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Cele:

  • zapoznanie dyrektorów z możliwościami kompleksowego wsparcia szkół w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • znaczenie myślenia krytycznego w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych i życiowych oraz sposoby kształcenia tej umiejętności na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Program seminarium:

10:00 – 10:15
Przedstawienie głównych założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli...

10:15 – 10:30
Podsumowanie dotychczasowych działań ROM-E Metis w obszarze kompleksowego wspomagania szkół i placówek - Anna Dzięgiel

10:30 – 11:00
Przykłady dobrych praktyk i refleksje Dyrektorów na temat kompleksowego wspomagania szkół i placówek – moderowanie Tomasz Wojtasik

11:00 – 11:15
Przerwa

11:15 – 12:45
Rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego dzieci i młodzieży – Grażyna Skirmuntt i Maciej Winiarek (TOC)

12:45 – 13:00
Podsumowanie seminarium

 

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do 18 listopada 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 5 listopada 2016
Zarchiwizowano 23 listopada 2016
Wróć