Zapraszamy na szkolenie Wartości – pomoc czy przeszkoda w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych.

Marzymy o w pełni odpowiedzialnych uczniach i... ich rodzicach.

Tymczasem każdego dnia przychodzi nam mierzyć się z odwrotnymi postawami. Bójki, akty wandalizmu, kradzieże, to powszechne sytuacje łamania norm w szkołach.

Jak wobec tego reagować, aby efekty naszego działania były długotrwałe?

Jak reagować, żeby młody człowiek przyjął do świadomości, że każdy czyn ma swoje konsekwencje, którym trzeba stawić czoła? Jak wreszcie rozmawiać z rodzicami, którzy podchodzą do sytuacji inaczej niż oczekiwalibyśmy?

 

Warsztaty oferują przymiarkę do konstruktywnych i pogłębionych interwencji w sytuacjach naruszenia norm szkolnych, opracowane przez Aleksandrę Krasowską, z uwzględnieniem zasad kształtowania wnioskowania moralnego.

  • piramida: wartości – zasady – działania
  • strategia zadośćuczynienia
  • Arkusz przemyśleń dla ucznia
  • warunki zwiększające efektywność poszczególnych metod dyscyplinujących
  • technika budowania pomostu w pracy z rodzicami

...to elementy, które sprawią, że będziecie Państwo bardziej skuteczni w codziennych działaniach wychowawczych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 14, 21 i 28 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 12 listopada 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 4 listopada 2016
Zarchiwizowano 14 listopada 2016
Wróć