Logo Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!

 

W dniu 3 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej KWP w Katowicach planowana jest wojewódzka konferencja pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd.

Konferencja jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Celem konferencji jest edukacja publiczna na temat konsekwencji stosowania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem/uzależnioną od środków psychoaktywnych.

Audytorium będą stanowiły osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, w tym przedstawiciele systemu oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych, organizacji pozarządowych oraz kadry Policji.
Prelegentami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu będą m. in. Mariusz Jędrzejko dr hab. prof. nadzw. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a zarazem Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, ks. Bogdan Peć – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, fundraiser, założyciel Fundacji "Dom Nadziei" w Bytomiu, pan Robert Gierek – dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny.

Konferencja jest jednym z elementów realizowanej kampanii pt. Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczna na adres

W zgłoszeniu prosimy podać:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail (niezbędny do otrzymania potwierdzenia uczestnictwa)
  • reprezentowaną instytucję.

Rekrutacja zostanie zakończona 31 października 2016 r.  Potwierdzeniem uczestnictwa jest e-mail zwrotny!

Do pobrania:

Uzależnienia drogą do(ni)kąd? – program regionalnej konferencji (616.77 KB)

Opublikowano 26 października 2016
Zarchiwizowano 3 listopada 2016
Wróć