Logo: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na seminarium:

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – środowisko Scratch Junior – II edycja

Termin: 8 grudnia 2016 r. (czwartek)

Godziny: od 14:30 do 16:45 (rejestracja uczestników od 14:00)

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 w Sosnowcu

Prowadzący: Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy

Program seminarium:

14:30 – 15:30

Czy nauka programowania w klasach I-III jest konieczna?

Projekt podstawy programowej. Narzędzia, aplikacje i sprzęt.

15:30 – 16:30

Jak uczyć dzieci w wieku młodszym programowania w praktyce?

Metodyka nauczania w oparciu o odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.

16:30 – 16:45

Dyskusja

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

 

Kontakt w sprawie seminarium e-mailowy, telefoniczny lub osobisty:

Anna Czerwiec-Banek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sabina Furgoł
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 23 września 2016
Zmieniono 11 października 2016
Zarchiwizowano 8 grudnia 2016
Wróć