Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy na cykl seminariów "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży".

W związku z kontrolami przeprowadzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli w szkołach w zakresie jak szkoły zapewniają ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zapraszamy Państwa na cykl seminariów z tego zakresu.

Istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest jego zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Determinuje ono funkcjonowanie jednostki w rzeczywistości społecznej, wpływa na jakość tworzonych relacji, pozwala rozumieć swoje miejsce w świecie. Otaczająca rzeczywistość stawia przed rodzicami, wychowawcami, pedagogami i psychologami coraz to nowe wyzwania w tej sferze. Odpowiedzią na potrzeby środowisk związanych z edukacją, wychowaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i medyczną jest niniejsze seminarium. Proponowany cykl spotkań seminaryjnych ma na celu przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Główną ideą seminarium jest łączenie wiedzy medycznej z psychologiczną i wypracowanie systemu wspierania młodego człowieka – dziecka, nastolatka i jego rodziny.

Szczególne znaczenie ma profilaktyka zaburzeń psychicznych a szkoła jest niezwykle ważnym miejscem do jej stosowania. Szkoły są zobowiązane do zwiększania (poprawy) zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci

 

Adresaci seminariów: pedagodzy, psycholodzy; wychowawcy, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

Seminaria adresowane są dla osób pragnących:

 • pogłębić wiedzę w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • zwrócić uwagę na różnego typu zaburzenia wieku rozwojowego,
 • poznać metody pracy z dzieckiem i rodziną,
 • budować system wsparcia dla dziecka i rodziny

 

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Osoby prowadzące seminaria:

dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca
dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Metoda szkolenia: wykład interaktywny, dyskusja panelowa

 

Program spotkań seminaryjnych:

Temat seminarium

Termin

5S/I – "Lęki i cienie" (I edycja) – Zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania.

 • omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

25 października 2016 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/II – "Ucieczka i poszukiwania" – Zaburzenia depresyjne oraz zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży.

 • omówienie stanów obniżonego nastroju związanych z okresem dorastania i kryzysem tożsamości, depresji młodzieńczej;
 • różnicowanie stanów depresyjnych związanych z dorastaniem od depresji i innych zaburzeń;
 • omówienie specyfiki zachowań autoagresywnych typu samookaleczenia, próby samobójcze – często współistniejące z zaburzeniami depresyjnymi.

17 listopada 2016 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/III – "Iluzja i rzeczywistość" - Zaburzenia z kręgu psychotycznego u dzieci i młodzieży.

 • omówienie stanów psychotycznych u dzieci i młodzieży tj. schizofrenia dziecięca, borderline czyli osobowości z pogranicza u dzieci i młodzieży;
 • omówienie stanów manii dziecięce.

10 stycznia 2017 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/IV – "Wulkany i żywioły" - Zaburzenia zachowania oraz zespoły hiperkinetyczne u dzieci i młodzieży.

 • omówienie zespołów nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania.

16 lutego 2017 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/V – "Odmienność i podobieństwa" – Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży.

 • omówienie całościowych zaburzeń rozwojowych określonych typu zespół Aspergera, autyzm atypowy oraz szeregu zaburzeń całościowych nieokreślonych.

14 marca 2017 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/VI – "Psyche i jedzenie" - Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży.

 • omówienie zaburzeń karmienia i odżywiania wczesnego okresu dziecięcego, anoreksji, bulimii, otyłości, bigoreksji, zaburzeń gwałtownego objadania się itp.

20 kwietnia 2017 r.
w godz. 9:00 – 13:00

5S/VII – "Lęki i cienie" (II edycja) – Zaburzenia emocjonalne wieku dziecięcego oraz wieku dorastania.

 • omówienie naturalnych stanów związanych z lękiem wynikających z rozwoju jak i skrajnych lęków mających charakter zaburzeń.

16 maja 2017 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł za każde seminarium

Termin płatności: 5 dni przed terminem seminarium.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online – na wszystkie lub wybrane spotkania.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 5S/numer

 

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Jolanta Leśniak, Beata Birnbach:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 lub 153
e-mail:
e-mail:

Opublikowano 29 września 2016
Zarchiwizowano 16 maja 2017
Wróć