Logo: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie zaprasza nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na seminarium:

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – środowisko Scratch Junior

Termin: 28 listopada 2016 r. (poniedziałek)

Godziny: od 14:00 do 16:15

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4A

Prowadzący: Anna Czerwiec-Banek, Sabina Furgoł, Sebastian Koczy – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis

Program seminarium:

14:00 – 15:00

Czy nauka programowania w klasach I-III jest konieczna?

Projekt podstawy programowej. Narzędzia, aplikacje i sprzęt.

15:00 – 16:00

Jak uczyć dzieci w wieku młodszym programowania w praktyce?

Metodyka nauczania w oparciu o odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.

16:00 – 16:15

Dyskusja

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w seminarium.

 

Kontakt w sprawie seminarium e-mailowy, telefoniczny lub osobisty:

Anna Czerwiec-Banek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sabina Furgoł
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 23 września 2016
Zarchiwizowano 28 listopada 2016
Wróć