Logo: Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów...

 

Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję szkolenia Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji.

Pracując na co dzień w szkole czy placówce warto udoskonalić swoje umiejętności skutecznego reagowania w niecodziennych i zaskakujących sytuacjach w kontakcie z uczniem. Tej problematyce poświęcony jest warsztat "Profilaktyka problemowa – agresja słowna uczniów, gry uczniowskie i techniki manipulacyjne, zapobieganie zakłóceniom lekcji".

Osnowę teoretyczna warsztatu stanowią: teoria gier E. Berne'a, mechanizm "przerywania wzorca zachowania" (ang. pattern disruption) i elementy treningu asertywności. Wszystko to opatrzone jest bardzo dużą ilością praktycznych przykładów, zaczerpniętych z życia szkoły.

Jako prowadząca, mam nadzieję, że zarówno moje osobiste doświadczenie zawodowe jako psychologa, nauczyciela i szkoleniowca, jak i doświadczenie ok. 1800 nauczycieli, z którymi do tej pory spotkałam się na warsztatach dotyczących różnych aspektów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, a którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, uczyni tę edycję warsztatu jeszcze ciekawszą.

Serdecznie zapraszam,
Wioleta Baraniak

Podstawowe informacje o warsztacie:

Liczba godzin: 15 (3 spotkania po 5 godz.)

Tematyka szkolenia:

Spotkanie I: Zaczepki słowne, aluzje, prowokacje uczniów – sposoby radzenia sobie z agresją słowną ucznia,
Spotkanie II: Krytyczne oceny, techniki manipulacyjne – sposoby skutecznej interwencji,
Spotkanie III: Zabawne czy nie? – o humorze uczniów i nauczycieli słów kilka.

Terminy zajęć:

I spotkanie: 22 listopada 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00
II spotkanie: 13 grudnia 2016 r. w godz. 14:30 – 18:00
III spotkanie: 17 stycznia 2017 r. w godz. 14:30 – 18:00

Miejsce realizacji: filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 15 listopada 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 16 września 2016
Zarchiwizowano 22 listopada 2016
Wróć